Categories
Steroids

Llyfr Steroidau Anabolig

Llyfr Steroidau Anabolig

Steroidau Anabolig Llyfr

A ydych yn dymuno i bori gwybodaeth steroid yn ogystal â llyfr steroidau anabolig? Yeah iawn yma. Os ydych yn chwilio am y cynnyrch steroidau gorau o fyd busnes a chynrychiolydd cyfreithlon ac yn ardystio, gallwch gael yn iawn fan hyn. Wel, fel y cydnabuwyd, steroid yn amlwg yn y ffitrwydd neu bodybuilding byd. Yn yr achos hwn, efallai y nodwedd o steroid helpu chi i gyrraedd yn union yr hyn yr ydych yn ei ddisgwyl.

O’r wefan hon, yn union beth y byddwch yn cael? Yn sicr, yr ydym yn rhoi gwybodaeth yn ymwneud â’r llyfr steroidau cynnyrch a steroidau anabolig. Mae’r cynnyrch hwn yn gymwys yn arbenigo ar gyfer gwneud cyhyrau adeilad gwych. Os ydych yn gwneud rhywfaint o raglen ffitrwydd corfforol, gallai steroidau cynorthwyo chi i sicrhau a hefyd yn cynhyrchu mwyn canlyniad anhygoel. Wrth gwrs, gallai ddigwydd os ydych yn cydbwyso’r ymarfer corff a bwyta yn aml. Pryd y gallwch weld yn union sut y mae’r cynnyrch yn gweithredu’n, gallwch chi ei drin ar gyfer gwell combo.

A ydych yn dal â diddordeb am yr eitem hon? Peidiwch â thrafferthu. I’r dde yma, byddwn yn eich ailgyfeirio at y steroidau eitem swyddogol i gael gwybodaeth gyflawn am lyfr steroidau anabolig. Yn y sefyllfa hon, efallai y byddwch yn gweld yn union sut y mae’r eitem yn gweithio, sut y mae’r cynnyrch yn gwneud, a’r holl wybodaeth gwasanaethu. Yeah, yn y brif wefan, gallwch ofyn am gyngor ychwanegol o yn ogystal â chais rhai cwestiynau. Felly, byddwch yn wir yn teimlo’n fwy yn gwbl fodlon. Unwaith eto, ewch i wefan awdurdodau steroid ein bod yn cysylltu yma i gael gais wedi ei chwblhau ac yn gyflawn.

Mae’n bleser gan gynnal eich bod yn gyson gyda ni. Gwybodaeth a ddarparwn i chi yn eich arwain at ddeall yn gyntaf cynnyrch y steroidau yn ogystal â llyfr steroidau anabolig. Ar ôl hynny, gallwch reroute i mewn i’r safle eitem swyddogol i gael gwybodaeth ychwanegol. Yn naturiol, gallwch brynu yr eitem, wrth i chi fel. Nid yw adeiladu cyhyrau Yn awr, yr awydd i gael Rhagwelir freuddwyd mwyach. Gallwch gynnwys i wneud ymarfer corff a hefyd steroidau cynnyrch ar gyfer creu eich corff iach ac yn ddramatig. Mae hyn yn eich manylion i gyd eich hun. Os gwelwch yn dda, edrychwch ar y brif wefan eitem i gael y gwreiddiol yn ogystal â steroid ardderchog ag y byddwch yn rhagweld.

Cliciwch yma i brynu Steroidau o wefan swyddogol
Llyfr Steroidau Anabolig

Cyflwyniad

Steroidau Anabolig cael eu hawlio i wella effeithlonrwydd corfforol yn ogystal â golwg y corff. Ydy, mae’n wir ichi, ond ar ba gost? A yw’n iach neu a ydynt yn niweidio’r corff yn fwy nag y mae mewn gwirionedd yn cynorthwyo hyn?

Beth yw’r effaith ar y corff corfforol? A yw’n hawdd iawn i gael gaeth i steroidau anabolig? Yn y ffeil hon, bydd eich holl gwestiynau yn cael sylw.

Llyfr Steroidau Anabolig

Yn union beth yw’r Steroidau Anabolig

Mae’n enw ar gyfer sylweddau artiffisial sy’n immitates hormonau rhyw gwrywaidd (androgenau). Maent yn effeithio ar eich twf màs cyhyr rhesog yn ogystal â thwf o nodweddion rhywiol gwrywaidd.

Yr enw cywir ar gyfer sylweddau o’r fath, fod y rhain yn steroidau “anabolig androgenig-“. Anabolig yn cyfeirio at adeiladu corff ac androgenig yn cyfeirio at nodweddion gwrywaidd hwb.

Cliciwch yma i brynu steroidau o wefan swyddogol
Llyfr Steroidau Anabolig

Yn union sut y maent yn cael eu cynnig

Yr unig ffordd y maent yn gyfreithiol os awgrymu gan weithiwr proffesiynol meddygol. Meddygon rhagnodi steroidau hyn am nifer o bethau. Maent yn cael eu darparu pan fydd y corff corfforol yn cynhyrchu swm isel o arian o destosteron, megis gohirio oedran glasoed, yn ogystal â mathau penodol o dysfunction erectile. Maent yn cael eu defnyddio i drin baw mewn amynedd gyda salwch megis AIDS, a hefyd amryw o gyflyrau eraill sy’n cael effaith màs y corff corfforol.

Serch hynny, maent yn cael eu marchnata nonprescription. Yn nifer o siopau ledled y wlad heddiw mae llawer o bobl yn eu prynu. Unigolion o rinweddau 8 a hefyd i fyny yn gwneud defnydd o steroidau hyn i wella eu heffeithlonrwydd mewn rhyw fath o fodd. Maent yr un modd defnyddio’r feddyginiaeth hwn i wella golwg corfforol.

Llyfr Steroidau Anabolig

Yn union sut y maent yn mynd i mewn i’r Corff

Un dull y maent yn mynd i mewn i’r corff yn trwy’r geg (trwy’r geg). Y ffordd arall yw gyda ergyd. Maent bellach yn eu gosod yn ychwanegol yn geliau a crèmes i’w rwbio yn y croen.

Yfed batrymau o wythnosau neu fisoedd gyffredin, gelwir hyn yn beicio. Yn hytrach na chymryd yn barhaus steroidau pobl fel arfer yn mynd â nhw am sbel ar ôl hynny stop, ar ôl bod yn tynnu yn ôl eu cymryd unwaith eto. Maent hefyd yn cymryd nifer o wahanol steroidau eraill yn y broses hon yn cael ei enw gosod pyst. Stacio yw pan fyddwch yn cymryd amryw o steroidau i gymryd eu lle ar gyfer un arall yn y broses beicio.

Cliciwch yma i brynu steroidau o wefan swyddogol
Llyfr Steroidau Anabolig

Dibyniaeth

Y prif reswm a adroddwyd ar gyfer obsesiwn steroid yn ôl y NIDA yw hybu effeithlonrwydd chwaraeon. Bodybuilders yn ei ddefnyddio y rhan fwyaf o bobl eraill ei ddefnyddio baseding ar eu camp. Un rheswm mwy ddarperir yw i roi hwb i’r ddelwedd y corff corfforol. A yw ei feddwl eich braster yn ogystal â sagging neu fain yn ogystal â gwan eu bod yn defnyddio steroidau i newid hyn.

Mae llawer o’r unigolion hyn yn delio â dysmorphia cyhyrau, dyna pryd gan berson ddelwedd gwyrgam o’u corff. Mae nifer o’r unigolion hyn mewn gwirionedd wedi dioddef o ryw fath o gamddefnyddio, fel eu bod yn gwneud hyn er mwyn sicrhau eu hunain a hefyd eu bod yn teimlo fel pe y bydd meddyginiaethau hyn o gymorth. Mae llawer o bobl sy’n cam-drin y feddyginiaeth yn rheolaidd a hefyd yn cael unrhyw gofnodion bywyd brawychus yn eu blaen.

Mae’r dos arferol o camdriniwr fel arfer 10 i 100 gwaith yn fwy na’r swm gwybod am arian. Cam-drin yn credu bod trwy peilio y steroidau gallant gael hyd yn oed mwy o effaith ar màs cyhyr, i’w gwella fyny.

Llyfr Steroidau Anabolig

Peryglon

Mae’r bygythiadau arwyddocaol yw canser neu fethiant yr iau, cadw hylif, pwysedd gwaed uchel, cynnydd mewn colesterol drwg, a hefyd yn gostwng mewn colesterol mawr. Yr effeithiau ochr ar gyfer dynion yn unig yn crebachu mewn ceilliau, llai o cyfrif sberm, yr anallu i genhedlu, moelni, datblygu i’r wal, ac mae hefyd yn rhoi hwb posibilrwydd o gelloedd canser y prostad.

I fenywod twf gwallt wyneb, colli gwallt patrwm gwrywaidd, newidiadau yn rhoi’r gorau i menstruation cyfnod ehangu’r clitoris, a llais ddyfnach. Twf Glasoed yn dod i ben yn gyfan gwbl yn gynt nag arfer. Meddygon hefyd wedi gweld emosiynol a hefyd ymosodol addasiadau patrwm o ganlyniad i steroidau anabolig.

Llyfr Steroidau Anabolig

Iawndal corff

Mae’n niweidio eich system gardiofasgwlaidd drwy godi eich siawns o gael clefyd y galon neu gael strôc mewn athletwyr cyn iddynt fynd i ddeg ar hugain. Mae’n creu celloedd a thwf goden ar yr afu, a oedd yn rhwygo yn ogystal yn y pen draw â achosi colli gwaed tu canser. Mae’n creu acne, croen olewog yn ogystal â gwallt, ac mae hefyd yn goden pan ddaw at y croen. Ceir hefyd y gyfradd uchel o haint oherwydd rannu nodwyddau.

Cliciwch yma i brynu steroidau o wefan swyddogol
Llyfr Steroidau Anabolig