Categories
Steroids

Pris Steroidau Anabolig Yn Delhi

Pris Steroidau Anabolig Yn Delhi

Steroidau Anabolig Price Yn Delhi

A ydych yn chwilio am wybodaeth sy’n ymwneud bris steroidau anabolig yn Delhi? A ydych yn tybio bod y mynd i gael siâp y corff ardderchog yn unig awydd? Yn awr, dyw hi byth yn. Trwy ymarfer corff ac mae hefyd yn bwyta maeth ardderchog, gallwch wireddu eich breuddwyd. Yeah, fe allech chi gael rhywfaint o raglenni iechyd a ffitrwydd i gyrraedd yn rheolaidd. Serch hynny, bydd yn sicr mae angen atodiad ychwanegol ar rai i wella’r adeilad corff. Ar ben hynny, yn union beth fydd yn ei gwneud yn ofynnol i chi? Isod ei fod yn y cynnyrch steroidau mwyaf effeithiol. Mae hyn yn y cynnyrch mwyaf effeithiol i fwyta fel atodiad ar gyfer bodybuilding.

Peidiwch byth â meddwl, yr ydym mewn gwirionedd wedi specificed manylion sy’n dod â rheoliad mawr ynglŷn pris steroidau anabolig yn Delhi. Yn y cyflwr hwn, bydd arnoch angen y manylion am y cynnyrch steroidau mwyaf effeithiol. Pam ddylai fod yn y wefan hon? Rydych yn gwybod bod llawer o gynhyrchion replica o steroidau gwasgaru yn y byd hwn. Rydym wedi dibynnu ar y cynnyrch steroid i gymryd i mewn ar gyfer iechyd. Erbyn tarddiad y cynnyrch, gallwch fod yn fwy sicr i’w fwyta. Yn amlwg, drwy sicrhau ar eich pen eich hun, gallech wella ffyrdd o chi i gyrraedd eich parod.

Ar hyn o bryd, yn union beth sy’n ymwneud â mynediad a gwblhawyd am bris steroidau anabolig yn Delhi? Yeah, os ydych yn ei ddymuno hyd yn oed mwy o ffyrdd i gael y cynnyrch hwn, gallech weld yr eitem steroidau awdurdodau. Gallwch glicio hyn isod ac ar ôl hynny ailgyfeirio i’r safle. Yn y safle hwnnw, yn cwblhau eich diddordeb yr eitem. Rhagnodedig, cydrannau, golygu, yn ogystal â rheoliadau ar gael yn rhwydd ac yn addas i gael. Angen rhywfaint o asesu? Pam ddim? Gallech ofyn rhai cwestiynau, yn ogystal â phenodi yn y safle swyddogol. Drwy gysylltu â, gallwch ei deall yn benodol sut y dylech fwyta gyda rhai rhaglenni ffitrwydd corfforol.

Os ydych chi mewn gwirionedd wedi adnabod cynnyrch hwn, byddwch yn sicr fod yn fwy sicr ei yfed. Yeah, yn dweud diolch i lawer ar gyfer gweld wefan hon. Unwaith eto, rydym yn y wefan delfrydol sy’n cyflenwi’r cynnyrch steroidau cywir i chi. Yn naturiol, mae’r dechreuadau yn y pen draw yn cael y peth cyntaf sy’n gyson ein cynnig cwmni. Ni allech deimlo cwestiwn ohono. Wel, dim ond yn caffael yr eitem hon yn y prif safle yr ydym yn cyfeirio yn ogystal â chymryd manteision.

Cliciwch yma i brynu Steroidau o wefan swyddogol
Pris Steroidau Anabolig Yn Delhi

Adolygu Steroidau

Steroidau (a elwir hefyd yn cortison neu corticosteroidau) yn cael eu cemegau (hormonau) sy’n digwydd fel arfer yn y corff corfforol. Steroidau chwyddo is, lleihau system imiwnedd y corff y corff corfforol, yn DNA bloc rhag cael ei wneud, ynghyd â blocio a elwir yn histamin gemegol (a lansiwyd ledled alergedd). Meddyginiaethau steroid Fodd bynnag debyg y asiantau hormonaidd i gyd-naturiol o waith dyn.

Bydd y math o steroidau yn gwneud defnydd o ymdrin â salwch yn cael eu galw’n corticosteroidau. Maent yn wahanol i’r steroidau anabolig y mae rhai athletwyr proffesiynol ac hefyd adeiladwyr corff yn gwneud defnydd o. Steroidau anabolig yn cael wirioneddol effeithiau gwahanol. Steroidau ar gael yn rhwydd ar ffurf tabledi, cyfrifiaduron tabled hydawdd, yn ogystal â dewisiadau, hufenau, elïau, mewnanadlwyr, a hefyd ergydion.

Steroidau Deintyddol yw steroidau y gallwch eu cymryd trwy’r geg – – cyfrifiaduron tabled, tabledi toddadwy yn ogystal â hylifau (opsiynau). Steroidau deintyddol ar gael yn rhwydd yn y DU yn cynnwys betamethasone, deflazacort, dexamethasone, hydrocortison, methylprednisolone, prednisolon yn ogystal â fludrocortisone. Maent yn dod mewn nifer o enwau brand gwahanol. Prednisolone yw’r steroid deintyddol a ddefnyddir yn fwyaf cyffredinol. Mae’r llyfryn hwn yn trafod y prif sgil effeithiau ymarferol o steroidau deintyddol yn ogystal ag amryw gwybodaeth hanfodol arall os ydych chi’n cymryd steroidau deintyddol.

Cliciwch yma i brynu steroidau o wefan swyddogol
Pris Steroidau Anabolig Yn Delhi

steroidau anabolig

Steroidau anabolig yn feddyginiaethau ar bresgripsiwn yn unig sydd yn aml yn cael eu cymryd heb awgrymiadau meddygol i roi hwb màs cyhyr yn ogystal â pherfformiad athletaidd hwb.

Os defnyddio’r drwy wneud hyn, gallant greu effeithiau niweidiol difrifol a hefyd dibyniaeth.

Steroidau anabolig yn cael eu cynhyrchu meddyginiaethau sy’n dynwared effeithiau hormon testosteron dyn. Maent wedi cyfyngu defnyddiau clinigol ac fel arfer nid ydynt i gael eu penbleth gyda corticosteroidau, math gwahanol o feddyginiaeth steroid sy’n awgrymir yn aml ar gyfer amrywiaeth o gyflyrau.

Mae’r dudalen hon yn trafod peryglon camddefnyddio steroidau anabolig, yn ogystal â bwriadu awgrymu a hefyd gynorthwyo’r rhai sy’n gaeth i gyffuriau. Mae’n cynnwys:

 • steroidau anabolig a hefyd y ddeddfwriaeth
 • pam mae pobl yn camddefnyddio steroidau anabolig
 • yn union sut y maent yn cael eu cymryd
 • effeithiau andwyol
 • dibyniaeth
 • cael cymorth
Cliciwch yma i brynu steroidau o wefan swyddogol
Pris Steroidau Anabolig Yn Delhi

A yw steroidau anabolig anghyfreithlon?

Steroidau anabolig yn gyffuriau C cwrs, a allai dim ond yn cael ei farchnata gan fferyllwyr gyda bresgripsiwn.

Nid yw’n anghyfreithlon i feddu steroidau anabolig ar gyfer defnydd unigol. Gallent hefyd gael ei fewnforio neu ei allforio, cyn belled â bod hyn yn cael ei wneud yn bersonol. Mae hyn yn awgrymu nad oes modd eu cyhoeddi neu eu cyflenwi gan ateb negesydd neu gludo nwyddau.

Serch hynny, mae’n anghyfreithlon i feddu, mewnforio neu allforio steroidau anabolig os yw’n meddwl eich bod yn cyflenwi neu gynnig iddynt. Mae hyn yn cynnwys rhoi iddynt i gau ffrindiau. Y gosb yw dirwy ddiderfyn, neu hyd yn oed dedfryd o garchar.

Mewn chwaraeon arbenigol, mae mwyafrif y sefydliadau yn gwahardd defnyddio steroidau anabolig a hefyd cystadleuwyr arholi ar gyfer steroidau gwahardd.

Pris Steroidau Anabolig Yn Delhi

Pam mae pobl yn camddefnyddio steroidau anabolig

Steroidau anabolig yn feddyginiaethau berfformiad sy’n gwella sy’n rhoi hwb màs meinwe cyhyrau a lleihau braster, ynghyd â nifer o ganlyniadau sbarduno anffafriol. Mae rhai athletwyr, codwyr pwysau yn ogystal â bodybuilders yn eu cymryd yn rheolaidd i wella eu heffeithlonrwydd corfforol yn ogystal â adeiladu eu cyrff corfforol.

Serch hynny, mae pobl o bob oed wedi bod yn hysbys i gam-drin cyffuriau hyn, hoffi plant ifanc sy’n dioddef o dysmorphia corff corfforol, anhwylder anxiousness lle mae’r ffordd y mae rhywun yn ystyried eu corff yn cyfateb i’r ffordd y mae’n edrych.

Gallai bechgyn glasoed ac hefyd bechgyn yn cymryd y meddyginiaethau sy’n ystyried bod ganddynt anorecsia cefn. Dyma pryd nad ydynt yn gweld eu hunain yn gorfforol fawr digonol neu gryf ddigonol.

Mae rhai unigolion yn meddwl cymryd steroidau anabolig yn eu helpu i yn y pen draw bod yn iach ac yn heini. Nid yw hyn yn wir yn go iawn: cymryd steroidau anabolig yw ymddygiad gyffur peryglus.

Pris Steroidau Anabolig Yn Delhi

Sut steroidau anabolig yn cael eu cymryd

Yn nodweddiadol steroidau anabolig yn cael eu chwistrellu i mewn i’r màs cyhyr, ond mae rhai ar gael mewn da tabled, neu fel lotions neu geliau sy’n cael eu rhoi ar y croen.

Mae’r rhan fwyaf o bobl sy’n defnyddio steroidau anabolig yn cydnabod y peryglon o fynd â nhw, a hefyd yn cael ffyrdd o gael yr effaith a fwriadwyd heb y sgîl-effeithiau anffafriol.

Mae hyn yn golygu trwytho y cyffuriau i gael swm o amser ac wedi hynny yn cydio yn saib cyn dechrau unwaith eto. Mae hyn yn cael ei gyfeirio ato fel “seiclo”.

Gallai mwy nag un math o steroid anabolig yn cael eu defnyddio bob tro. Mae unigolion yn credu bod hyn yn cynyddu effeithiolrwydd, ac fe’i gelwir yn “gosod pyst”.

Mae’r term “pyramiding” yn cyfeirio at gymysgedd o’r ddau pentyrru a beicio. Mae nifer o steroidau anabolig yn cael ei fwyta dogn isel. Mae hyn yn cynyddu yn raddol i’r dogn gorau posibl dros 6 i 12 wythnos, cyn i’r dos yn cael ei ostwng i sero i roi i’r corff egwyl a hefyd y cylch ei ddechrau eto.

Mae unigolion yn cael y tueddiad i weithio allan mwy pan fyddant yn cymryd dognau uchel i wneud un o’r rhai mwyaf o’u effeithlonrwydd gwell drwy gydol hyn o bryd.

Mewn gwirionedd Athletwyr wedi eu cydnabod i anelu at amseru eu ergydion fel bod y feddyginiaeth yn dod i ben eu system erbyn yr adeg y maent yn gwirio meddyginiaeth.

Cliciwch yma i brynu steroidau o wefan swyddogol
Pris Steroidau Anabolig Yn Delhi

Effeithiau andwyol o steroidau anabolig

Fel mater o drefn yn cymryd steroidau anabolig sbardunau amrywiaeth o swyddogaethau gwrywaidd, nid dim ond cynyddu màs meinwe cyhyrau. Gallai hefyd arwain at gyflyrau meddygol a allai fod yn beryglus, fel pwysedd gwaed uchel (pwysedd gwaed uchel) neu drawiad ar y galon.

Canlyniadau corfforol

Gallai effeithiau o steroidau anabolig mewn dynion yn cynnwys:

 • cyfrif sberm gostwng
 • yr anallu i feichiogi
 • ceilliau wedi crebachu
 • dysfunction erectile
 • moelni
 • hyrwyddo i’r wal
 • mwy o fygythiad o sefydlu canser y prostad
 • acne difrifol
 • poen bol

Mewn merched, gall steroidau anabolig sbarduno:

 • twf gwallt wyneb a hefyd gwallt corff
 • colli penddelwau
 • chwyddo o’r clitoris
 • llais a dyfir
 • ymgyrch ryw hwb
 • materion gyda chyfnodau
 • colli gwallt
 • acne difrifol
Cliciwch yma i brynu steroidau o wefan swyddogol

Yn ogystal, gall dynion a merched sy’n cymryd steroidau anabolig sefydlu unrhyw un o’r cydymffurfio’n sydd â phroblemau meddygol:

 • ataliad ar y galon neu strôc
 • afu neu’r arennau diwmorau
 • pwysedd gwaed uchel (gorbwysedd)
 • clotiau gwaed
 • cadw hylif
 • colesterol uchel

Effeithiau seicolegol

Camddefnyddio steroidau anabolig gallai un modd achosi i’r cydymffurfio gydag effeithiau meddyliol neu seicolegol:

 • ymddygiad ymosodol
 • hwyliau ansad
 • ymddygiad manig
 • rhithweledigaethau a hefyd deceptions

Datblygiad crebachlyd mewn pobl ifanc

Steroidau anabolig cynyddu datblygiad esgyrn, felly os cânt eu camddefnyddio gan bobl yn eu harddegau nad ydynt wedi cael yr ymchwydd datblygiad sy’n gysylltiedig â glasoed eto, gallai’r meddyginiaethau sbarduno heneiddio cynamserol o’r esgyrn yn ogystal â datblygiad cyfyngedig.

Trafod nodwyddau

Gan fod steroidau anabolig yn cael eu chwistrellu yn gyffredin, mae bygythiadau sy’n gysylltiedig â rhannu nodwyddau. Mae’r rhain yn cyd-fynd bygythiadau sy’n gysylltiedig â defnyddio cyffuriau hamdden, yn ogystal â fel:

 • niweidio i capilarïau, gan arwain at wlserau neu madredd
 • haint yr afu clefyd B
 • haint yr afu clefyd C
 • Drosglwyddo HIV

Caethiwed

Fel llawer o sylweddau eraill, steroidau anabolig yn ymroddi. Mae hyn yn awgrymu y gallech crave y cyffur, ei gwneud yn ofynnol hyd yn oed mwy i gael yr un effaith, yn ogystal â chael arwyddion anfantais os ydych yn syth roi’r gorau i’w cymryd.

Bydd person sy’n cael ei gaeth i steroidau anabolig symud ymlaen yn eu defnyddio er gwaethaf dioddef sgîl-effeithiau corfforol annymunol.

Pan fydd meddygon yn argymell cyffuriau steroid, maent yn gyson yn annog mynd dros y feddyginiaeth yn araf trwy araf lleihau’r dogn. Yn dod oddi ar steroidau anabolig yn annisgwyl arwain at arwyddion dynnu’n sy’n cynnwys:

 • pryder ac hefyd syrthni
 • teimladau o straen a phryder
 • trafferth canolbwyntio
 • diffyg cwsg
 • anorecsia nerfosa
 • ysfa rywiol gostwng
 • blinder eithafol (blinder)
 • rhwystredigaethau
 • meinwe cyhyrau a poen yn y cymalau
Cliciwch yma i brynu steroidau o wefan swyddogol
Pris Steroidau Anabolig Yn Delhi