Categories
Steroids

Siop Steroidau Anabolig

Siop Steroidau Anabolig

Steroidau Anabolig Siop

Dim ond yr hyn sy’n digwydd o’ch drwy chwilio am wybodaeth sy’n ymwneud â siop steroidau anabolig? A ydych yn drysu o greu eich physique i fod yn gorau posibl ac hefyd hynod? Yeah, mae llawer o blant wir yn teimlo y gallai cael physique berffaith yn ogystal â mawr, yn ogystal â golwg denu menywod. Yeah, sy’n sicrhau. Serch hynny, yn union sut y gallwch gyrraedd ei? Ar hyn o bryd rydym yn rhoi gorau cynnyrch steroidau fel un o’r atebion i gyrraedd y parod. Bydd cael siâp corff mawr, wrth gwrs, yn gofyn rhai mentrau. Maent yn fel cael rhaglen iechyd a ffitrwydd, mae rhai workouts, bwyd maethlon da, yn ogystal â atchwanegiadau.

Pa fath o atodiad yn dda i chi? Yn amlwg, byddwch yn holi am y peth. O ganlyniad, rydym yn cynnig y eitem steroidau gorau cychwynnol ac yn gymwys i helpu chi. Prynu a hefyd yn cymryd yr atodiad i gadarnhau canlyniad y steroid. Pam y dylech gymryd y steroid sy’n cynnig i ni yn y wefan hon? Dim ond yn is a fydd yn sicr yn eich ailgyfeirio i gael yr eitem wreiddiol yn y wefan swyddogol, felly fe allech chi gael o fanylion am siop steroidau anabolig. Gallech gymryd yr atodiad yn ogystal â eitem o steroid sy’n dod o gwmni cychwynnol. Wrth gwrs, yn ôl tarddiad, bydd yn sicrhau i chi ei fwyta yn ddramatig.

Pan ydych am gael gwybodaeth fwy gorffenedig am siop steroidau anabolig, yn syml yma edrychwch ar y safle swyddogol yr eitem. Trwy weld y prif safle, byddwch yn sicr yn cymryd llawer mwy o ddewisiadau, manylion, a hefyd manylion penodol. Steroidau, fel un o’r cynnyrch mwyaf effeithiol ar gyfer atodiad ychwanegol i greu’r corff, bydd yn rhoi i chi lawer mwy o fanteision. Yn amlwg, bydd y manteision yn sicr yn cael hefyd yr eitemau gyda ymarfer corff a rhai mentrau.

Wel, ar ôl adolygu’r cofnod a roddir yn y safle hwn, gallwch fynd hefyd i wefan awdurdodau cywir. Drwy gael hyd yn oed mwy o wybodaeth steroidau a hefyd siop steroidau anabolig o’r wefan hon, gallwch wella at y cam nesaf. Wrth gwrs, bydd yn cynorthwyo mwy wrthych i gael adeilad y corff gwych a ffurf. O ganlyniad, rydym yn diolch i chi nifer cynyddol o o weld ein gwefan y tro hwn. Byddwn yn gyson yn dangos y manylion mwyaf effeithiol o eitem gwych oddi wrthym.

Cliciwch yma i brynu Steroidau o wefan swyddogol
Siop Steroidau Anabolig

Beth yw steroidau anabolig?

Steroidau anabolig yn cwrs o gyffuriau wyrth sy’n debyg yn ofalus hormonau rhyw gwrywaidd megis testosteron. Gellir eu cymryd ar lafar, a ddefnyddir fel darn, daenu ar y croen mewn hufen neu mewn nwyddau gel, neu wedi’i drwytho. Mae’r term anabolig golygu y gall y cyffuriau adeiladu meinweoedd cyhyrau – – fel arfer ar gyfradd anghyffredin. Meddygon yn aml yn rhagnodi cyffuriau i gleifion AIDS yn ogystal â phobl eraill sy’n cael eu colli màs cyhyr. Steroidau anabolig yn yr un modd a awgrymir yn achlysurol i ddynion â llencyndod gohirio neu gyflyrau eraill sy’n gysylltiedig â diffyg o destosteron. Ni ddylai’r rhain cyffuriau cyhyrau-adeiladu ei gymysgu â corticosteroidau, dosbarth cyffredin o feddyginiaethau yn gwneud defnydd o i ddelio â chwyddo.

Cliciwch yma i brynu steroidau o wefan swyddogol
Siop Steroidau Anabolig

Beth yw’r manteision yn ogystal â bygythiadau o steroidau anabolig?

Pan gymerir fel yr awgrymwyd gan weithiwr proffesiynol meddygol, steroidau anabolig yn aml cadarn yn ogystal â effeithlon. Gallai unigolion sydd wedi gostwng graddau testosterone am amryw o resymau elwa o gymryd steroidau i gynnal lefelau normal o destosteron. Gallai hyn wella arwyddion a symptomau yn y tymor byr heb effeithiau andwyol arwyddocaol. Wedi hyn sydd meddygon ddim syniad yw a defnydd o steroidau parhaol yn gwbl ddiogel.

Rhaid i unrhyw berson sy’n chwilio am ochr ar y cae chwarae neu yn y gampfa yn bendant yn edrych mewn mannau eraill. Mae’n rhaid i’r rhestr hir o sgîl-effeithiau parhaol posibl yn ddigon i godi ofn unrhyw fath o ddynion màs cyhyr posibl (neu ferched). I ddechrau, gall gwrywod yn datblygu cyhyrau fron anhwylder; Gall menywod greu blew’r wyneb yn ogystal â amrywiad o golli gwallt patrwm gwrywaidd, ac hefyd y gallai y ddau ryw profi acne eithafol. Gall y cyffuriau amharu ar y spurt twf plant teen, gan eu gadael yn ddramatig fyrrach o gymharu â byddent wedi bod. Yn ogystal ag er y gall steroidau bwmpio i fyny màs cyhyr dyn, gallent hefyd yn crebachu ei geilliau yn ogystal â mater anfon ei sberm a hefyd gollwng ffrwythlondeb.

Gall cwsmeriaid hefyd yn sefydlu pwysedd gwaed uchel, colesterol uchel, ac mae hefyd yn tyfiant yr aren neu’r afu. Athletwyr sy’n cam-drin steroidau wedi mewn gwirionedd yn cael eu cydnabod o ddioddef clefyd cardiofasgwlaidd a strôc hefyd cyn eu bod yn trawsnewid 30. Lyle Alzado, mae lineman amddiffynnol ffyrnig yn y Sefydliad Pêl-droed Cenedlaethol, beirniadu ei ddefnydd steroid longtime gyfer y lympiau ymennydd yn y pen draw yn cymryd ei fywyd. Ar hyn o bryd, serch hynny, does dim cyswllt gwe profedig mewn rhwng cam-drin steroidau a hefyd meddwl celloedd canser.

Gallai camddefnyddio steroidau yn sicr yn achosi mathau eraill o anhrefn ar yr ymennydd. Mae nifer o ddefnyddwyr yn cael trafferth gydag iselder a hefyd hwyliau ansad gwyllt, mae effeithiau negyddol a elwir yn aml craze Roid. Mae rhai arbenigwyr yn credu y gallai steroidau greu ymosodol a hyd yn oed ffyrnig droseddau, ac eto y ddolen yn dal i fod yn y parth o gysyniad.

Ar ben hynny, dywed y Sefydliad Cenedlaethol ar Gam-drin Cyffuriau (NIDA) bod camddefnyddwyr cymryd y cyffuriau mewn symiau sydd weithiau’n 10-100 gwaith yn fwy pwerus o’i gymharu â awgrymir ar gyfer therapi cyfreithlon o ddiffyg testosterone. Yn ogystal, mae pobl sy’n eu defnyddio i ben nonmedical gyffredin pentwr eu dognau drwy gymryd dau neu fwy o steroidau gwahanol ar yr un pryd.

Cliciwch yma i brynu steroidau o wefan swyddogol
Siop Steroidau Anabolig

Yn union pa mor nodweddiadol yw cam-drin steroid anabolig?

Does neb yn deall faint o athletwyr proffesiynol cam-drin steroidau anabolig. Cymharol ychydig o arbenigwyr erioed o’r blaen yn cael eu dal coch-handed, ond yn helaeth credir y nifer yn cymryd y meddyginiaethau yn y dirgel. Er enghraifft, efallai y gamers pêl-droed yn ogystal ag athletwyr proffesiynol eraill yn cymryd y meddyginiaethau yn ystod y oddi ar y tymor yn hawdd heb boeni o ganfod. Pan ddechreuodd pêl fas cynghrair mawr profion eang i steroidau am y tro cyntaf erioed yn 2003, tua 5 y cant o chwaraewyr yn dangos i fyny ffafriol.

Gallai’r cant o athletwyr proffesiynol sy’n wirioneddol camddefnyddio’r meddyginiaethau fod yn llawer mwy. Gallai rhai fod yn curo y system drwy ddefnyddio fersiynau untraceable o’r meddyginiaethau. Ym mis Hydref 2003, datgelodd yr Unol Daleithiau Gwrth Gyffuriau Company fod labordy yn Burlingame, y wladwriaeth aur, wedi creu steroid heb ei ganfod, tetrahydrogestrinone (THG). Wrth sgrinio ei huwchraddio i ddod o hyd i THG, enghreifftiau pee o nifer o gystadleuwyr trac ac arfer troi i fyny da. Cyffuriau dylunydd tybiedig eraill a wnaed i ddianc profion feddyginiaeth fel desoxymethyltestosterone (Madol) a norbolethone (Genabol).

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae wedi bod mewn gwirionedd cynnydd yn y nifer o honiadau cyffuriau steroid. Mae’r cyhuddiadau a’r Olympiaid hefyd derbyniadau llwyddo wedi creu mewn gwirionedd yn hoffi Marion Jones i gael eu symud o’u medalau. Yn yr un modd Mae nifer o chwaraewyr enw baseball mawr wedi cael eu cysylltu. Yn 2007, cyfaddefodd Jason Giambi i ddefnyddio steroidau mewn blynyddoedd cynharach yn ogystal ag ymddiheuro at ei gefnogwyr. Yr un flwyddyn, y Barri Bondiau ei bysedd ar gostau o dyngu anudon yn ogystal â rhwystro cyfiawnder i bob golwg presennol i lys crand yn ymwneud yn bwrpasol gan wneud defnydd o steroidau.

Does dim amheuaeth bod camddefnyddio steroid anabolig yn ehangu llawer y tu hwnt i chwaraeon o’r radd flaenaf. Yn ôl y Ganolfan Mayo, ynghylch 3 miliwn o bobl yn yr Unol Daleithiau yn defnyddio steroidau anabolig. Dywed y NIDA y credir cannoedd o filoedd o oedolion yn cymryd steroidau o leiaf bob blwyddyn. Baseding ar ei arolygon, mae’r gyfran o henoed ysgol uwchradd sydd wedi ceisio steroidau wedi gostwng yn ddiweddar, fodd bynnag, yn dal i fod dros 2 y cant.

Cliciwch yma i brynu steroidau o wefan swyddogol
Siop Steroidau Anabolig

Pam fod steroidau anabolig eu cam-drin?

Steroidau anabolig wased gynhyrchwyd yn wreiddiol yn y 1930au, ac mae hefyd yn nid oedd yn hir cyn iddynt wneud eu ffordd i gampfeydd ac ystafelloedd hefyd loceri ar hyd a lled y wlad. Adeiladwyr corff corfforol, lifters pwysau, ac athletwyr eraill darganfod yn gyflym y gallai’r moddion yn eu gwneud yn fwy yn ogystal â mwy pwerus. Fodd bynnag, o ystyried nad yw meddygon yn fwyaf tebygol o argymell steroidau i wella stab yn ymladdwr neu chwyddo breichiau lifter bwysau, yn athletwyr lleoli dulliau eraill i gael y meddyginiaethau. Heddiw, steroidau anabolig yn cael eu smyglo yn gyffredin o dramor neu wedi eu coginio i fyny mewn labordai ymchwil dros dro.

Siop Steroidau Anabolig

A yw steroidau yn ymroddi?

Mae rhai pobl sy’n cam-drin steroidau yn sefydlu yr holl ddangosyddion bythol o obsesiwn. Maent yn neilltuo llawer o’u egni ac amser i gael y meddyginiaethau, maent yn cynnal mynd â hwy beth bynnag yw’r ôl-effeithiau, ac maent yn profi arwyddion a symptomau diddyfnu os maent yn anelu at roi’r gorau iddi. Mae pryder yn effeithiau negyddol yn benodol gyffredin o steroidau stopio. Baseding ar y NIDA, gall y dirwasgiad o dynnu’n ôl steroid yn para am fwy na blwyddyn os na chaiff ei drin yn gywir. Y newyddion da yw, meddyginiaethau gwrth-iselder, yn enwedig pan hymgorffori gyda chynghori ymddygiadol, a allai gynorthwyo cyn-gaeth yn goroesi y cyfnod pontio llym. Yn bendant, mae’r manteision o adael steroidau dos uchel sy’n cael eu hargymell ar gyfer ffactorau nonmedical fwy na rhagori ar y straen o roi’r gorau iddi.

Cliciwch yma i brynu steroidau o wefan swyddogol
Siop Steroidau Anabolig