Categories
Steroids

Steroidau Anabolig Effeithiau Ar Iechyd

Steroidau Anabolig Effeithiau Ar Iechyd

Effeithiau Ar Iechyd Steroidau Anabolig

A ydych yn penderfynu i edrych mynediad steroid a steroidau anabolig effeithiau ar iechyd? Yeah yma. Os ydych yn chwilio am y cynnyrch steroidau mwyaf effeithiol o gwmni cyfreithlon yn ogystal â gymwys yn ogystal â dosbarthwr, gallwch gael yma. Wel, fel y deellir, steroid yn boblogaidd yn y ffitrwydd neu bodybuilding byd. Yn yr achos hwn, efallai y bydd y swyddogaeth o steroid yn eich helpu i gyrraedd yn union beth yr ydych yn rhagweld.

O’r wefan hon, yn union beth fyddwch chi’n ei gael? Yn naturiol, rydym yn cyflenwi yn ymwneud â’r cynnyrch steroidau a steroidau anabolig effeithiau ar iechyd info. Daw’r eitem cymwys yn arbenigol ar gyfer gwneud cyhyrau adeilad ffantastig. Os ydych yn gwneud rhywfaint o raglen ffitrwydd corfforol, gall steroidau helpu chi atodi yn ogystal â chreu canlyniad anhygoel mwyn. Yn amlwg, fe allai fod yn digwydd os byddwch yn sefydlogi yr ymarfer yn ogystal â cymeriant gyson. Pryd y gallwch weld yn union sut y mae’r eitem yn gweithio, gallwch chi ei drin am llawer gwell combo.

A ydych yn dal i fod yn chwilfrydig ynghylch y cynnyrch hwn? Dim ots. I’r dde yma, byddwn yn sicr eich bod reroute i’r steroidau brif eitem i gael mynediad llawn am steroidau anabolig effeithiau ar iechyd. Yn yr achos hwn, efallai y byddwch yn gweld sut mae’r eitem yn gweithio, yn union sut y mae’r cynnyrch yn gwneud, a’r holl wybodaeth gynnig. Yeah, yn y safle swyddogol, gallech hefyd gysylltu â ac hefyd ofyn i rai cwestiynau. Felly, byddwch yn sicr yn teimlo’n llawer mwy hapus. Unwaith eto, ewch i’r safle awdurdodau steroid ein bod yn cysylltu’n yma i gael manylion gorffenedig a hefyd yn gyflawn.

Mae’n bleser gan gadw eich bod bob amser gyda ni. Info ein bod yn cynnig y byddwch yn sicr yn eich cyfeirio at ddeall yn gyntaf y cynnyrch steroidau yn ogystal â steroidau anabolig effeithiau ar iechyd. Ar ôl hynny, gallech ailgyfeirio i mewn i’r wefan eitem swyddogol i gael mwy o wybodaeth. Wrth gwrs, gallwch gael y cynnyrch, wrth i chi fel. Nid yw adeiladu cyhyrau Ar hyn o bryd, mae’r freuddwyd I gael rhagfynegir y fantasize mwyach. Gallech cyfuno i wneud ymarfer corff a steroidau eitem ar gyfer adeiladu eich corff diet iach a hefyd yn sylweddol. Mae’r wybodaeth i gyd yn eiddo i chi. Os gwelwch yn dda, ewch i’r wefan eitem swyddogol i gael y steroid gwreiddiol a’r gorau wrth i chi ddisgwyl.

Cliciwch yma i brynu Steroidau o wefan swyddogol
Steroidau Anabolig Effeithiau Ar Iechyd

Cyflwyniad

Steroidau Anabolig cael eu hawlio i wella perfformiad corfforol yn ogystal â golwg y corff. Oes, ei go iawn maent yn ei wneud, fodd bynnag, am ba bris? A yw’n iach a chytbwys, neu a ydynt yn niweidio’r corff yn fwy nag y mae mewn gwirionedd yn gymorth iddo?

Beth yn union yw yn effeithio ar y corff corfforol y? A yw’n hawdd i gael gaeth i steroidau anabolig? Yn y ffeil hon, bydd eich holl gwestiynau yn cael sylw.

Steroidau Anabolig Effeithiau Ar Iechyd

Beth yw Steroidau Anabolig

Mae’n enw ar gyfer deunyddiau artiffisial sy’n immitates hormonau corfforol rhyw gwrywaidd (androgenau). Maent yn dylanwadu ar eich datblygiad meinwe cyhyrau ysgerbydol a hefyd y twf o nodweddion rhywiol gwrywaidd.

Yr enw cywir ar gyfer deunyddiau o’r fath, fod y rhain yn steroidau “anabolig androgenig-“. Anabolig yn disgrifio adeiladu cyhyrau ac androgenig yn cyfeirio at nodweddion manly hwb.

Cliciwch yma i brynu steroidau o wefan swyddogol
Steroidau Anabolig Effeithiau Ar Iechyd

Yn union sut y maent yn cael eu darparu

Yr unig ffordd eu bod yn gyfreithiol os rhagnodi gan feddyg. Meddygon awgrymu steroidau hyn am nifer o bwyntiau. Maent yn cael eu rhoi pan fydd y corff yn creu llai o faint o arian o destosteron, megis oedi wrth glasoed a mathau penodol o dysfunction erectile. Maent yn cael eu defnyddio i ddelio â chorff gwastraffu mewn amynedd gyda salwch megis AIDS a chlefydau eraill hefyd sy’n effeithio ar màs y corff.

Serch hynny, maent yn cael eu gwerthu dros y cownter. Mewn llawer o sefydliadau ledled y wlad heddiw mae llawer o unigolion yn eu prynu. Unigolion o rinweddau wyth yn ogystal ag i fyny defnyddio steroidau hyn i wella eu perfformiad mewn rhyw fath o ffordd. Maent yr un modd defnyddio’r cyffur hwn i wella golwg corfforol.

Steroidau Anabolig Effeithiau Ar Iechyd

Sut maent yn mynd i mewn i’r corff Gorfforol

Mae un yn golygu eu bod yn mynd i mewn i’r corff drwy’r geg (trwy’r geg). Y ffordd arall yw gyda ergyd. Maent mewn sefyllfa ar hyn o bryd yn ychwanegol yn geliau a crèmes angen pwysleisio y croen.

Cymryd yn gyffredinol mewn cylchoedd o wythnosau neu fisoedd, gelwir hyn yn beicio. Yn hytrach na chymryd steroidau unigolion yn gyson fel arfer yn eu am beth amser, yna rhoi’r gorau iddi, ar ôl bod yn tynnu yn ôl mynd â nhw eto. Maent yn yr un modd yn cymryd llawer o steroidau eraill ar yr un pryd mae hyn yn cael ei enw gosod pyst. Stacio yw pan fyddwch yn cymryd gwahanol steroidau i ddigwydd am ychwanegol yn y drefn beicio.

Cliciwch yma i brynu steroidau o wefan swyddogol
Steroidau Anabolig Effeithiau Ar Iechyd

Obsesiwn

Y prif ffactor a gofnodwyd ar gyfer baseding dibyniaeth steroid ar y NIDA yw gwella perfformiad chwaraeon. Bodybuilders yn ei ddefnyddio y rhan fwyaf o bobl eraill yn ei ddefnyddio baseding ar eu gweithgaredd ym myd chwaraeon. Un rheswm mwy gynigir yw i roi hwb i’r llun corff. A yw ei feddwl eich braster a sagging neu fain yn ogystal â wan maent yn gwneud defnydd o steroidau i drawsnewid hyn.

Mae nifer o bobl hyn yn delio â dysmorphia màs cyhyr, dyna pryd gan berson ddelwedd gwyrgam o’u corff. Mae llawer o’r bobl hyn wedi cael trafferth gyda rhyw fath o gamddefnyddio, fel eu bod yn gwneud hyn i ddiogelu eu hunain yn ogystal ag y maent yn teimlo fel pe y bydd y meddyginiaethau hyn o gymorth. Mae’r rhan fwyaf o bobl sy’n cam-drin y feddyginiaeth yn nodweddiadol a hefyd yn cael unrhyw gofnodion bywyd brawychus yn eu gorffennol.

Mae’r dos rheolaidd o camdriniwr fel arfer 10 i 100 gwaith yn fwy na’r swm a awgrymwyd o arian. Cam-drin yn credu bod trwy peilio y steroidau gallent gael hyd yn oed mwy o effaith ar màs cyhyr, i’w gwella fyny.

Steroidau Anabolig Effeithiau Ar Iechyd

Risgiau

Mae’r peryglon arwyddocaol yw canser neu fethiant yr iau, cadw hylif, pwysedd gwaed uchel, cynnydd mewn colesterol drwg, yn ogystal â lleihau mewn colesterol mawr. Yr effeithiau ochr ar gyfer dynion yn unig yn crebachu mewn ceilliau, gostwng fater sberm, yr anallu i genhedlu, moelni, datblygu i’r wal, ac wedi codi chyfle o gelloedd canser y prostad hefyd.

I fenywod datblygu gwallt wyneb, colli gwallt patrwm gwrywaidd, addasiadau yn rhoi’r gorau i gyfnod ehangu’r menstrual o clitoris, a llais tyfodd. Datblygiad plentyn yn ei arddegau yn dod i ben yn gyfan gwbl yn gynharach o gymharu â rheolaidd. Meddygon hefyd wedi gweld newidiadau seicolegol yn ogystal â phatrwm ymddygiad ymosodol o ganlyniad i steroidau anabolig.

Steroidau Anabolig Effeithiau Ar Iechyd

Iawndal y corff corfforol

Mae’n niweidio eich system cardio drwy gynyddu eich posibiliadau o gael clefyd y galon neu gael strôc mewn athletwyr cyn iddynt fynd i ddeg ar hugain. Mae’n sbardunau celloedd canser ac mae hefyd yn hyrwyddo goden ar yr afu, a oedd yn rhwygo yn y pen draw ac hefyd yn arwain at waedu mewnol. Mae’n achosi acne, croen olewog yn ogystal â gwallt, yn ogystal â goden pan ei fod yn golygu y croen. Ceir yr un modd â’r gyfradd uchel o haint o ganlyniad i rannu nodwyddau.

Cliciwch yma i brynu steroidau o wefan swyddogol
Steroidau Anabolig Effeithiau Ar Iechyd