Categories
Steroids

Steroidau Anabolig Effeithiau Seicolegol

Steroidau Anabolig Effeithiau Seicolegol

Steroidau Anabolig Effeithiau Seicolegol

A ydych yn chwilio am wybodaeth ynglŷn â steroidau anabolig effeithiau seicolegol? Ydych chi’n meddwl bod y barod i gael siâp corff delfrydol yn unig awydd? Yn awr, nid yw’n gwbl. Trwy ymarfer corff a bwyta maeth gwych, fe allech chi sylweddoli eich dymuniad. Yeah, gallwch gael rhywfaint o raglenni ffitrwydd corfforol i gyrraedd fel mater o drefn. Serch hynny, bydd yn sicr mae angen atodiad ychwanegol ar rai i wella’r bodybuilding. Ar ben hynny, beth fydd yn ei gwneud yn ofynnol i chi? Yma, mae’n gynnyrch steroidau gorau. Mae hyn yn y cynnyrch gorau i gymryd i mewn fel atodiad ar gyfer bodybuilding.

Peidiwch byth â meddwl, yr ydym wedi specificed info sy’n cynnwys polisi rhagorol ynghylch steroidau anabolig effeithiau seicolegol. Yn y broblem hon, bydd angen i’r wybodaeth am y cynnyrch steroidau mwyaf effeithiol i chi. Pam ddylai aros yn wefan hon? Rydych yn cydnabod bod nifer o eitemau ffug o steroidau gwasgaredig yn y byd hwn. Rydym wedi mewn gwirionedd yn dibynnu ar y cynnyrch steroid i fwyta ar gyfer lles. Erbyn tarddiad yr eitem, gallwch fod yn fwy sicr i yfed iddo. Yn naturiol, trwy warantu ar eich pen eich hun, gallech wella dulliau o chi i gyrraedd eich eiddgar.

Ar hyn o bryd, beth am y gwblhau gwybodaeth am steroidau anabolig effeithiau seicolegol? Yeah, os ydych yn ei ddymuno hyd yn oed mwy modd i gael y cynnyrch hwn, gallech edrych ar y eitem steroidau swyddogol. Gallech glicio yn iawn yma ac yna reroute i’r safle. Gan fod y wefan, gyfanswm eich chwilfrydedd yr eitem. Presgripsiwn, cynhwysion actif, dulliau, yn ogystal â pholisïau ar gael yn rhwydd ac mae hefyd yn ddelfrydol i gael. Angen rhywfaint o apwyntiad? Pam ddim? Gallech ofyn i rai pryderon a hefyd ymgynghori yn y wefan swyddogol. Drwy gysylltu â hwy, gallai eich bod yn deall yn union pa mor dylech ei yfed gyda rhai rhaglenni ffitrwydd.

Os ydych chi mewn gwirionedd wedi adnabod yr eitem hon, byddwch fod yn fwy sicr i yfed iddo. Yeah, yn dweud diolch i lawer am ymweld wefan hon. Unwaith eto, rydym yn y safle ar hyn o sy’n cyflenwi’r cynnyrch steroidau cywir i chi. Yn amlwg, dechreuadau yn dod i fod y peth cyntaf sydd bob amser yn ein cynnig cwmni. Efallai nad ydych yn teimlo ansicrwydd ohono. Wel, dim ond prynu cynnyrch hwn yn y brif wefan yr ydym yn cyfeirio ac yn cymryd y budd-daliadau.

Cliciwch yma i brynu Steroidau o wefan swyddogol
Steroidau Anabolig Effeithiau Seicolegol

Cyflwyniad

Steroidau Anabolig cael eu hawlio i wella perfformiad corfforol ac yn edrych o’r corff. Oes, ei go iawn y maent yn ei wneud, ond ar ba gost? A yw’n iach a chytbwys, neu a ydynt yn niweidio’r corff yn fwy nag y mae mewn gwirionedd yn cynorthwyo hyn?

Beth yw’r effaith ar y corff? A yw’n hawdd iawn i gael gaeth i steroidau anabolig? Yn y ffeil hon, bydd eich holl bryderon yn cael sylw.

Steroidau Anabolig Effeithiau Seicolegol

Yn union beth yw’r Steroidau Anabolig

Mae’n enw ar gyfer cyffuriau synthetig sy’n immitates hormonau corfforol rhyw gwrywaidd (androgenau). Maent yn dylanwadu ar eich datblygiad màs cyhyr ysgerbydol a thwf nodweddion sy’n gysylltiedig â rhyw gwrywaidd.

Y ar gyfer cyffuriau o’r fath, fod y rhain yn steroidau “anabolig androgenig-“. Anabolig yn disgrifio adeiladu cyhyrau a androgenig disgrifio hwb nodweddion manly.

Cliciwch yma i brynu steroidau o wefan swyddogol
Steroidau Anabolig Effeithiau Seicolegol

Yn union sut y maent yn cael eu darparu

Yr unig ffordd y maent yn gyfreithlon os rhagnodi gan weithiwr proffesiynol meddygol. Gweithwyr meddygol proffesiynol yn awgrymu steroidau hyn am nifer o bwyntiau. Maent yn cael eu cynnig pan fydd y corff corfforol yn cynhyrchu symiau isel o testosterone, megis glasoed ohirio ac hefyd rhai mathau o analluedd. Maent yn cael eu gwneud defnydd o i ddelio â baw mewn dyfalbarhad sydd â chyflyrau megis AIDS, a hefyd amryw o glefydau eraill sy’n dylanwadu màs y corff corfforol.

Serch hynny, maent yn cael eu cynnig dros y cownter. Mewn llawer o siopau ar draws y wlad heddiw mae llawer o bobl yn eu prynu. Mae pobl o rinweddau 8 yn ogystal ag i fyny defnyddio steroidau hyn i wella eu perfformiad mewn rhyw fath o ffordd. Maent hefyd yn defnyddio y feddyginiaeth hon i wella golwg corfforol.

Steroidau Anabolig Effeithiau Seicolegol

Yn union sut y maent yn mynd i mewn i’r Corff

Un dull y maent yn ei gael yn y corff yw drwy’r geg (ar lafar). Y ffordd arall yw drwy bigiad. Maent bellach yn eu gosod yn ychwanegol yn geliau, yn ogystal â crèmes angen pwysleisio y croen.

Cymryd fel arfer mewn cylchoedd o wythnosau neu fisoedd, gelwir hyn yn beicio. Yn hytrach na chymryd yn barhaus steroidau pobl fel arfer yn eu am sbel ar ôl hynny roi’r gorau iddi, yna maent yn tynnu yn ôl eu cymryd unwaith eto. Maent hefyd yn cymryd llawer o steroidau eraill wrth wneud hynny gelwir hyn yn pentyrru. Stacio yw pan fyddwch yn cymryd gwahanol steroidau i ddigwydd am un fwy yn y drefn beicio.

Cliciwch yma i brynu steroidau o wefan swyddogol
Steroidau Anabolig Effeithiau Seicolegol

Dibyniaeth

Y prif ffactor a adroddwyd ar gyfer dibyniaeth steroid yn ôl y NIDA yw gwella perfformiad gweithgareddau chwaraeon. Bodybuilders yn ei ddefnyddio un o’r rhai mwyaf pobl eraill yn ei ddefnyddio yn ôl eu gweithgaredd chwaraeon. Un rheswm mwy gynigir yw i roi hwb i’r ddelwedd y corff corfforol. A yw ei gredu eich braster yn ogystal â steroidau flabby neu fain yn ogystal â wan maent yn eu defnyddio i drawsnewid hyn.

Mae llawer o’r rhain yn brofiad pobl dysmorphia màs cyhyr, dyna pryd gan berson delwedd newid o’u corff corfforol. Mae nifer o’r unigolion hyn wedi dioddef o ryw fath o gam-drin, fel eu bod yn gwneud hyn i ddiogelu eu hunain yn ogystal ag y maent yn teimlo fel pe y bydd y meddyginiaethau hyn yn helpu. Mae llawer o bobl sy’n cam-drin y feddyginiaeth yn iach, a hefyd yn cael unrhyw eiliadau bywyd frawychus yn eu blaen.

Mae’r dos arferol o camdriniwr fel arfer 10 i 100 gwaith yn fwy na’r swm a awgrymwyd. Cam-drin yn credu bod trwy peilio y steroidau gallant gael hyd yn oed mwy o effaith ar hances bapur cyhyrol, er mwyn cynyddu i fyny.

Steroidau Anabolig Effeithiau Seicolegol

Bygythiadau

Mae’r peryglon arwyddocaol yn cael eu celloedd canser neu fethiant yr iau, cadw hylif, pwysedd gwaed uchel, hwb mewn colesterol drwg, ac hefyd yn gostwng mewn colesterol mawr. Yr effeithiau ochr ar gyfer dynion yn unig yn crebachu mewn ceilliau, llai o cyfrif sberm, anallu i genhedlu, moelni, datblygu fron, ac mae hefyd yn rhoi hwb siawns o ganser y prostad.

Ar gyfer datblygiad merched gwallt wyneb, colli gwallt patrwm gwrywaidd, addasiadau yn rhoi’r gorau i menstruation cyfnod ehangu’r clitoris, a llais ddyfnach. Datblygiad Teen yn dod i ben yn barhaol yn gynharach o gymharu â arferol. Proffesiynol meddygol hefyd wedi gweld seicolegol ac mae hefyd yn ymosodol addasiadau patrwm o ganlyniad i steroidau anabolig.

Steroidau Anabolig Effeithiau Seicolegol

Iawndal y corff corfforol

Mae’n dinistrio eich system cardio drwy gynyddu eich posibiliadau o gael clefyd cardiofasgwlaidd neu gael strôc mewn athletwyr cyn iddynt gyrraedd deg ar hugain. Mae’n sbardunau canser yn ogystal â datblygiad o goden ar yr afu, a oedd yn rhwygo yn ogystal yn y pen draw â achosi gwaedu mewnol. Mae’n creu acne, croen olewog yn ogystal â gwallt, ac goden pan ddaw at y croen. Ceir yr un modd â’r gyfradd uchel o haint oherwydd nodwyddau trafod.

Cliciwch yma i brynu steroidau o wefan swyddogol
Steroidau Anabolig Effeithiau Seicolegol