Categories
Steroids

Steroidau Anabolig Vs Metabolig

Steroidau Anabolig Vs Metabolig

Steroidau Anabolig Vs Metabolig

Yn union beth sy’n digwydd o’ch drwy geisio manylion am steroidau anabolig vs metabolig? A ydych yn puzzled o greu siâp eich corff i fod yn berffaith ac mae hefyd yn anhygoel? Yeah, mae nifer o fechgyn wir yn teimlo bod cael siâp corff addas ac yn wych ac yn edrych y gallai ddenu merched. Yeah, sy’n gwneud penodol. Fodd bynnag, sut y gallwch gyrraedd ei? Ar hyn o bryd rydym yn cyflenwi eitem steroidau delfrydol fel un o’r atebion i gyrraedd y parod. Mae cael physique gwych a fydd yn sicr yn angen rhywfaint o ymdrech yn naturiol. Maent yn fel cael rhaglen iechyd a ffitrwydd, mae rhai workouts, bwyd maethlon gwych, ac atchwanegiadau.

Pa fath o atodiad yn dda i chi? Yn amlwg, byddwch yn sicr yn gofyn am y peth. O ganlyniad, rydym yn rhoi cychwynnol yn ogystal â ardystiedig eitem steroidau gorau i’ch cynorthwyo. Prynu a chymryd yr atodiad i gadarnhau canlyniad y steroid. Pam y dylech gymryd y steroid fod ein cynnig cwmni yn wefan hon? Dim ond yma y byddwch yn reroute i gael yr eitem wreiddiol yn y wefan swyddogol, felly fe allech chi gael o fanylion am steroidau anabolig vs metabolig. Gallech gymryd yr atodiad ac eitem o steroid sy’n tarddu o gwmni cychwynnol. Yn sicr, yn ôl dechrau, mae’n byddwch yn gwarantu i fwyta yn sylweddol.

Pan fyddwch yn penderfynu i gaffael wedi’i chwblhau hyd yn oed mwy o fanylion ynglŷn â steroidau anabolig vs metabolig, yn syml yma yn gweld y safle swyddogol yr eitem. Drwy fynd i’r brif wefan, byddwch yn cymryd llawer mwy o ddewisiadau, manylion, a hefyd manylion penodol. Steroidau, fel un o’r eitem orau iawn ar gyfer atodiad ychwanegu i adeiladu’r corff corfforol, yn darparu mwy o fuddion i chi. Yn amlwg, bydd y manteision yn cael hefyd yr eitemau gyda ymarfer corff a hefyd rhai mentrau.

Wel, ar ôl edrych ar y wybodaeth a ddangosir yn y wefan hon, gallwch fynd hyd yn oed yn fwy i wefan swyddogol priodol. Trwy gael hyd yn oed mwy steroidau mynediad a steroidau anabolig vs metabolig o’r safle hwn, gallwch wella at y cam nesaf. Wrth gwrs, bydd yn helpu i chi hyd yn oed mwy i gael y bodybuilding rhagorol yn ogystal â siâp. Am y rheswm hwnnw, rydym yn diolch nifer cynyddol o o ymweld â’n safle y tro hwn. Byddwn yn rhoi’r wybodaeth fwyaf effeithiol o gynnyrch gwych yn gyson oddi wrthym ni.

Cliciwch yma i brynu Steroidau o wefan swyddogol
Steroidau Anabolig Vs Metabolig

Cyflwyniad

Steroidau Anabolig yn cael eu datgan i wella effeithlonrwydd corfforol a hefyd ymddangosiad y corff. Ydy, mae’n wir ichi, fodd bynnag, ar ba gost? A yw’n iach neu a ydynt yn difetha y corff yn fwy nag ydyw mewn gwirionedd ei helpu?

Beth yw’r effaith ar y corff? A yw’n hawdd iawn i gael gaeth i steroidau anabolig? Yn y ffeil hon, bydd eich holl gwestiynau yn sicr yn ymateb iddynt.

Steroidau Anabolig Vs Metabolig

Beth yn union yw Steroidau Anabolig

Mae’n enw ar gyfer cyfansoddion artiffisial sy’n immitates hormonau corfforol rhyw gwrywaidd (androgenau). Maent yn effeithio ar eich datblygiad cyhyrau ysgerbydol a hefyd hyrwyddo nodweddion sy’n gysylltiedig â rhyw gwrywaidd.

Y ar gyfer cyffuriau o’r fath, fod y rhain yn steroidau “anabolig androgenig-“. Anabolig disgrifio bodybuilding a androgenig disgrifio gwell nodweddion manly.

Cliciwch yma i brynu steroidau o wefan swyddogol
Steroidau Anabolig Vs Metabolig

Sut maent yn cael eu darparu

Yr unig ffordd y maent yn gyfreithiol os rhagnodi gan feddyg. Meddygon awgrymu steroidau hyn am nifer o bwyntiau. Maent yn cael eu rhoi pan fydd y corff yn cynhyrchu swm isel o arian o destosteron, megis gohirio oedran glasoed, yn ogystal â mathau penodol o analluedd. Maent yn cael eu gwneud defnydd o i ddelio â chorff gwastraffu mewn amynedd gyda salwch megis AIDS yn ogystal â gwahanol gyflyrau eraill sy’n dylanwadu màs y corff.

Fodd bynnag, maent yn cael eu gwerthu dros y cownter. Mewn nifer o siopau ledled y wlad heddiw mae llawer o unigolion yn eu prynu. Mae unigolion o raddau 8 ac i fyny yn defnyddio steroidau hyn i wella eu heffeithlonrwydd mewn rhyw fath o ffordd. Maent yn yr un modd yn defnyddio’r feddyginiaeth hon i wella ymddangosiad corfforol.

Steroidau Anabolig Vs Metabolig

Yn union sut y maent yn mynd i mewn i’r Corff

Un ffordd y maent yn ei gael yn y corff corfforol yn trwy’r geg (trwy’r geg). Mae’r dull amrywiol eraill yw trwy bigiad. Maent mewn sefyllfa ar hyn o bryd yn yr un modd mewn geliau, yn ogystal â crèmes i’w rwbio yn y croen.

Fel arfer patrymau wythnosau neu fisoedd amsugno, gelwir hyn yn beicio. Yn hytrach na chymryd yn barhaus steroidau unigolion fel arfer yn eu am beth amser, yna rhoi’r gorau, ar ôl bod yn tynnu yn ôl eu cymryd unwaith eto. Maent yn yr un modd yn cymryd llawer o steroidau eraill yn y broses gelwir hyn yn pentyrru. Stacio yw pan fyddwch yn cymryd amryw o steroidau i gymryd eu lle ar gyfer un arall yn y broses beicio.

Cliciwch yma i brynu steroidau o wefan swyddogol
Steroidau Anabolig Vs Metabolig

Dibyniaeth

Y prif reswm a adroddwyd ar gyfer baseding dibyniaeth steroid ar y NIDA yw hybu perfformiad chwaraeon. Adeiladwyr corff yn ei ddefnyddio y rhan fwyaf o bobl eraill yn ei ddefnyddio baseding ar eu gweithgaredd ym myd chwaraeon. Ffactor arall a roddir yw gwella’r llun corff corfforol. A yw ei feddwl eich braster ac mae hefyd yn sagging neu fain a gwan maent yn gwneud defnydd o steroidau i newid hyn.

Mae llawer o bobl hyn yn profi dysmorphia meinwe cyhyrau, dyna pryd gan unigolyn darlun newid o’u corff corfforol. Mae nifer o’r bobl hyn wedi delio â rhyw fath o gam-drin, fel eu bod yn gwneud hyn i darian eu hunain yn ogystal ag y maent yn teimlo fel pe bai cyffuriau hyn fydd yn sicr yn gymorth. Mae’r mwyafrif o bobl sy’n cam-drin y feddyginiaeth yn rheolaidd ac nid oes eiliadau bywyd brawychus yn eu blaen.

Fel arfer 10 i 100 gwaith yn fwy na’r swm a argymhellir dogn iach o camdriniwr yn. Cam-drin yn credu bod drwy pentyrru y steroidau gallent ei gael hyd yn oed mwy o effaith ar cyhyr, er mwyn cynyddu i fyny.

Steroidau Anabolig Vs Metabolig

Peryglon

Y prif fygythiadau yn cael eu celloedd canser neu fethiant yr iau, cadw hylif, pwysedd gwaed uchel, cynnydd mewn colesterol drwg, ac hefyd yn is mewn colesterol mawr. Yr effeithiau ochr ar gyfer guys yn unig yn cael eu crebachu mewn ceilliau, gostwng fater sberm, anallu i genhedlu, moelni, datblygu fron, yn ogystal â posibilrwydd a godwyd o ganser y prostad.

Ar gyfer twf merched gwallt wyneb, moelni patrwm gwrywaidd, addasiadau yn rhoi’r gorau i gyfnod ehangu’r menstrual o clitoris, a llais dyfnhau hefyd. Datblygiad plentyn yn ei arddegau yn ymddiswyddo yn barhaol yn gynharach o gymharu â rheolaidd. Proffesiynol meddygol hefyd wedi gweld seicolegol a phatrwm ymddygiad ymosodol yn newid o ganlyniad i steroidau anabolig.

Steroidau Anabolig Vs Metabolig

Iawndal y corff corfforol

Mae’n niweidio eich system gardiofasgwlaidd drwy dyrchafu eich cyfleoedd o gael clefyd y galon neu gael strôc yn athletwyr proffesiynol cyn iddynt gyrraedd deg ar hugain. Mae’n creu canser a hyrwyddo goden ar yr afu, a oedd ar ryw adeg toredig yn ogystal ag arwain at golli gwaed mewnol. Mae’n achosi acne, croen a gwallt olewog, a goden pan ddaw at y croen. Ceir hefyd y pris uchel o haint o ganlyniad i drafod nodwyddau.

Cliciwch yma i brynu steroidau o wefan swyddogol
Steroidau Anabolig Vs Metabolig