Categories
Steroids

Steroidau Ar Werth Caerdydd

Steroidau Ar Werth Caerdydd

Steroidau Ar Werth Caerdydd

Ydych chi’n chwilio am fanylion ynglyn â steroidau ar werth cardiff? A ydych yn penderfynu i gael bodybuilding rhagorol? Mae hynny’n rhagori. Mae’n rhaid i chi wneud digon ymarferion i gael eich disgwyliadau. Yeah, fe allech chi gael rhywfaint o raglenni ffitrwydd. Wrth gwrs, mae’n rhaid i chi gydbwyso â bwyta bwyd mawr ac hefyd iach a chytbwys a hefyd maeth. Serch hynny, mewn rhai achosion, mae’n annigonol. Gallech angen rhywfaint o atodiad i fwyta. Rydym yn argymell yr eitem hon steroidau gorau wrth i’r atodiad orau i chi. Pa fath o atodiad yw hynny?

Yn y wefan hon, rydym yn darparu mynediad am steroidau ar werth caerdydd a rhai manylion penodol yr eitem steroidau gorau. Gallwch gael gwybod sut mae’r gwahanol gynhyrchion o steroidau a gynigir. Steroidau wedi gallu gwych i’ch helpu i adeiladu’r corff yn ddelfrydol ac mae hefyd yn iach. Hyd yn oed yno yn y farchnad, gallwch weld cynnyrch niferus steroidau, rydym yn amrywiol oddi wrthynt. Cychwynnol yw’r peth cyntaf yr ydym yn eu gwasanaethu yn gyson ar gyfer y defnyddiwr. Yn amlwg, bydd y gwreiddiau yn sicr yn cynnig dylanwad da ar ôl cymryd.

Dyma pam, rydym yn argymell i chi weld y wefan swyddogol yn syth i weld pa mor wreiddiol yn ogystal â steroidau gwych yn union eitem yn. Gallwch gymryd apwyntiad i ddewis y eitem steroidau gorau. Mae cael amser da i weithredu o ran ymddangosiad rhagorol ar hyn o bryd y gellir ei wneud yn ddiymdrech. Drwy integreiddio’r rhaglen iechyd a ffitrwydd, bodybuilding, a rhai ymarferion, fe allech chi gyrraedd eich addas i gael corff berffaith. Yn y prif wefannau, efallai y byddwch yn adnabod rhai eitemau sydd fwyaf addas i chi gan ymgynghori.

Ymuno â ni i gael syniadau gwych ar gyfer corff iach yn hanfodol. Efallai y byddwch yn cael gwybod hyd yn oed mwy o safleoedd sy’n darparu y cynnyrch. Fodd bynnag, isod dim ond y wefan gorau. Gallwch chwilio am wahanol gynnyrch i gael bodybuilding rhagorol. Os ydych yn wir yn teimlo yn well gan y teimlad gwych o hyn eitem steroidau delfrydol a gwybodaeth am steroidau ar werth caerdydd, byddwn yn wir yn rhoi diolch i. Gallwn eich cynorthwyo hyd yn oed mwy i ddod o hyd ac yn cyrraedd beth yw eich disgwyliad yw. Yn amlwg, prynu yn ogystal ag fwyta rheolaidd gyda ffordd o fyw gytbwys ac ymarfer corff i gaffael yr bodybuilding addas. Dewch i ymuno â ni a chymryd eich gorau.

Cliciwch yma i brynu Steroidau o wefan swyddogol
Steroidau Ar Werth Caerdydd

Steroidau Tysteb

Steroidau a gymerir trwy’r geg Cyfeirir at steroidau fel llafar a gallai hefyd yn cynorthwyo mewn sawl salwch. Fodd bynnag, mae rhai unigolion sy’n cymryd steroidau geneuol yn creu sgîl-effeithiau. Mae’r daflen hon yn trafod y prif sgil effeithiau posibl, ac yn rhoi manylion gwerthfawr eraill os ydych yn cymryd steroidau llafar. Un pwynt hanfodol i’w gofio yw – – os ydych chi wedi bod yn cymryd meddyginiaeth steroid am fwy na thair wythnos ar ôl hynny, rhaid i chi beidio rhoi’r gorau i’w gymryd yn sydyn. Os ydych yn cymryd yn ganiataol eich bod yn cael sgîl-effeithiau, peidiwch â rhoi’r gorau iddi dim ond eich steroidau deintyddol: ewch i weld eich gweithiwr meddygol proffesiynol.

Steroidau (mewn rhai achosion a elwir yn corticosteroidau) yn gyfansoddion sydd fel arfer yn cael eu creu yn y corff. Maent yn helpu i leihau llid yn ogystal â rheolaeth nodweddion amrywiol yn ein cyrff corfforol megis y system imiwnedd neu’r ffordd y mae’r corff yn defnyddio bwyd.

Gall steroidau hefyd yn cael eu cynhyrchu a’u gwneud defnydd o fel rhan o’ch therapi celloedd canser. Gall steroidau eu cymryd fel tabledi neu hylifau drwy’r geg neu drwy saethu, yn dibynnu ar y math eich meddyg yn awgrymu.

Gallai Steroidau greu sgîl-effeithiau. Yn sicr maent yn amrywio baseding ar y dos a gynigir, yn ogystal ag o berson i berson. Un o sgîl-effeithiau mwyaf nodweddiadol yw poen bol a / neu diffyg traul asid, mwy o lefelau siwgr yn y gwaed, yn adeiladu i fyny o hylif, mwy o chwant bwyd yn ogystal â chyflwr newid meddwl.

Mae’n bwysig iawn i gymryd steroidau yn union fel yr awgrymwyd gan eich meddyg. Byddwch yn cael apwyntiadau rheolaidd gyda’ch meddyg er mwyn monitro effaith y steroidau. Os ydych yn cymryd steroidau am amser hir iawn, bydd eich meddyg yn sicr yn rhoi cerdyn i ddod sy’n egluro union beth rydych yn mynd â chi.

Steroidau anabolig yn gyffuriau synthetig yn union fel y testosterone hormon gwrywaidd. Meddygon rhagnodi iddynt ddelio â’r trafferthion megis glasoed ohirio ac mae hefyd yn amrywiol drafferthion meddygol eraill sy’n achosi i’r corff corfforol i greu symiau eithaf llai o destosteron. Steroidau gwneud màs cyhyr yn fwy ac hefyd esgyrn yn fwy pwerus. Efallai y byddant hefyd achosi glasoed i ddechrau, yn ogystal ag y gallai gynorthwyo rhai plant sydd ag anhwylder genetig i dyfu mwy fel arfer.

Gellid steroidau anabolig yn cael ei gymryd fel tabled, fel ergyd hawl i mewn i gyhyr, neu fel gel neu hufen tylino ar y croen.

Meddyginiaethau steroid anabolig arferol yn cynnwys fluoxymesterone (megis Halotestin) a hefyd nandrolone (megis Durabolin). Yn yr Unol Daleithiau, byddwch angen presgripsiwn i gael unrhyw fath o steroidau anabolig. Steroidau anabolig anghyfreithlon yw’r rhai y mae pobl yn cael heb bresgripsiwn meddyg yn.

Mae rhai pobl yn cymryd atchwanegiadau maeth cyfreithlon sydd â hormonau steroid penodol a wneir yn ychwanegol gan y corff dynol. Un atodiad o’r fath yw dehydroepiandrosterone (DHEA). Gallai’r corff drawsnewid DHEA i wahanol hormonau steroid corfforol eraill, gan gynnwys testosteron, oestrogen, a cortisol. Mae unigolion yn ei ddefnyddio i geisio i wneud eu cyhyrau yn fwy. P’un eitemau o’r fath yn gweithio mewn gwirionedd nid yw wedi cael ei gadarnhau mewn gwirionedd. Fodd bynnag, os byddwch yn mynd â nhw mewn symiau mawr, gallent sbarduno yr un effeithiau andwyol â steroidau anabolig.

Cliciwch yma i brynu steroidau o wefan swyddogol
Steroidau Ar Werth Caerdydd

Pa drafferthion Gall gwneud defnydd o steroidau anabolig a waherddir achosi?

Gallai steroidau anabolig achosi sgîl-effeithiau difrifol. Gall rhai o’r effeithiau hyn fod yn barhaol.

Mewn dynion, gallai steroidau anabolig:

 • Gostyngiad cyfrif sberm.
 • Crebachu y ceilliau.
 • Achosi i chi beidio â bod yn gallu bobl ifanc papa.
 • Chwyddo y penddelwau.

Mewn merched, gallai steroidau anabolig:

 • Rhoi hwb gwallt corff corfforol.
 • Gwnewch croen garw.
 • Lleihau maint y fron.
 • Cynyddu maint y clitoris.
 • Tyfu llais.

Yn y ddau dynion a menywod, gallai steroidau anabolig achosi:

 • Pwysedd gwaed uchel, trawiad ar y galon, neu strôc.
 • Graddau uwch o golesterol drwg (LDL) yn ogystal â graddau llai o golesterol rhagorol (HDL).
 • Cyflwr iau ac hefyd o bosibl canser yr iau. Mae cyfle i trafferthion hyn yn fwy pan fydd steroidau yn cael eu cymryd fel atodiad.
 • Croen olewog, acne, a gwryw-phatrwm colli gwallt.
 • Heintiau croen sy’n gallu yn y pen draw yn cael eithafol pe y feddyginiaeth ei llygredig gyda micro-organebau.
 • Anniddigrwydd, rage, gelyniaeth, trais corfforol, pwer uchel heb wregys (mania), credoau ffug (rhithdybiau), ac mae hefyd yn obsesiwn.

Teens sy’n cymryd steroidau anabolig anghyfreithlon yn mynd i’r bygythiad ar gyfer yr un iawn trafferthion â grownups sy’n eu defnyddio. Hefyd, gall twf esgyrn mewn plant yn eu harddegau stopio cyn ei bod yn gyfanswm. Efallai nad yw’r teen yn cyrraedd ei uchder cyflawn tyfu i fyny.

Mae unigolion sy’n defnyddio steroidau anabolig yn rheolaidd yn gallu cael symptomau anfantais pan fyddant yn rhoi’r gorau i fynd â nhw. Arwyddion fel cael iselder, bod yn flinedig iawn, yn ogystal â chael unrhyw awydd i yfed.

Cliciwch yma i brynu steroidau o wefan swyddogol
Steroidau Ar Werth Caerdydd

Pam mae rhai unigolion yn defnyddio steroidau anabolig heb bresgripsiwn?

Mae rhai grownups a bobl yn eu harddegau yn defnyddio wahardd steroidau anabolig i leihau braster y corff corfforol, yn cael màs cyhyr mwy, yn ogystal â godi nerth. Maent yn gwneud defnydd o’r meddyginiaethau gan eu bod yn chwilio am er mwyn gwella pa mor dda y maent yn ei chwarae chwaraeon neu dim ond sut maen nhw’n edrych.

Mae’r dos o steroidau anabolig gwaharddedig 10 i 100 gwaith yn fwy na’r dos meddyg yn rhagnodi, at drafferthion meddygol. Mae unigolion fel arfer yn gwneud defnydd o fwy nag ymhlith y sylweddau a reolir y rhain ar yr un pryd. Gelwir hyn yn pentyrru. Neu efallai y byddant yn cymryd y meddyginiaethau mewn patrwm o ddim meddyginiaeth i dosage uchel dros gyfnod o wythnosau i fisoedd. Gelwir hyn yn pyramiding.

Steroidau Ar Werth Caerdydd

Yn union sut y mae cam-drin steroidau anabolig cydnabyddedig?

Gallai eich meddyg yn gofyn pryderon am eich tasgau ffitrwydd a hefyd newydd pa fath o atchwanegiadau deietegol a hefyd amryw o sylweddau eraill yr ydych yn defnyddio. Gallai’r meddyg wneud arholiad corfforol ac hefyd archebu arholiadau pee a gwaed.

Steroidau Ar Werth Caerdydd

Yn union sut y caiff ei drin?

Therapi gyfer cam-drin o steroidau anabolig wedi mewn gwirionedd ei archwilio llawer. Meddygon fel arfer yn cynghori:

 • Therapi mewn rhaglen sy’n cynnwys meddyginiaethau ar gyfer symptomau diddyfnu yn ogystal â salwch arall.
 • Cartref yn ogystal â chefnogaeth gymdeithasol.
 • Therapi unigol neu aelodau o’r teulu.
Cliciwch yma i brynu steroidau o wefan swyddogol
Steroidau Ar Werth Caerdydd