Categories
Steroids

Steroidau Ar Werth Gogledd Iwerddon

Steroidau Ar Werth Gogledd Iwerddon

Steroidau Ar Werth Gogledd Iwerddon

Yn union beth sy’n digwydd i chi drwy chwilio am wybodaeth sy’n ymwneud â steroidau ar werth gogledd iwerddon? A ydych yn drysu o greu eich physique i fod yn ddelfrydol ac yn awesome? Yeah, llawer o blant yn teimlo y gall cael physique berffaith ac wych yn ogystal â golwg denu menywod. Yeah, mae hynny’n sicr. Serch hynny, yn union sut y gallwch gyrraedd ei? Ar hyn o bryd rydym yn cynnig cynnyrch steroidau delfrydol fel un o’r atebion i gyrraedd y awyddus. Bydd cael siâp corff gwych angen rhywfaint o ymdrech yn naturiol. Maent yn fel cael rhaglen gorfforol ffitrwydd, rhai ymarferion, bwyd iach yn dda, ac atchwanegiadau.

Pa fath o atodiad fudd i chi? Yn sicr, byddwch yn holi am y peth. Am y rheswm hwnnw, rydym yn darparu yr eitem steroidau delfrydol cychwynnol a’u hardystio i’ch helpu. Cael a hefyd yn cymryd yr atodiad i gadarnhau canlyniad y steroid. Pam y dylech gymryd y steroid fod ein cynnig cwmni ar y wefan hon? Dim ond yn is yn sicr y byddwch yn ailgyfeirio i gael yr eitem wreiddiol yn y brif wefan, er mwyn i chi gael o fanylion am steroidau ar werth gogledd iwerddon. Gallech gymryd yr atodiad yn ogystal â eitem o steroid sy’n dod o busnes gwreiddiol. Yn naturiol, trwy ddechrau, bydd yn sicrhau i chi ei fwyta yn sylweddol.

Pan fyddwch am i gaffael wedi’i chwblhau hyd yn oed mwy o fanylion ynglŷn â steroidau ar werth gogledd iwerddon, ychydig yn is yn mynd i’r safle swyddogol yr eitem. Drwy fynd i’r brif wefan, byddwch yn cymryd mwy o ddewisiadau amgen, gwybodaeth, a hefyd manylion penodol. Steroidau, fel un o’r gorau ar gyfer eitem atodiad ychwanegol i ddatblygu corff, bydd yn sicr yn cynnig mwy o fanteision i chi. Wrth gwrs, bydd y manteision yn cael hefyd y cynhyrchion gyda ymarfer corff a rhai ymdrechion.

Wel, ar ôl darllen y wybodaeth a ddarperir ar y wefan hon, gallech fynd ymhellach i wefan yr awdurdodau gorau. Drwy gael manylion hyd yn oed mwy steroidau a steroidau hefyd ar werth gogledd iwerddon o’r wefan hon, gallwch wella at y cam nesaf. Yn naturiol, bydd yn eich helpu mwy i gael y adeilad corff gwych a ffurf. Felly, rydym yn diolch nifer cynyddol o o weld ein safle hyn o bryd. Byddwn yn cynnig y cofnod gorau o gynnyrch ffantastig oddi wrthym yn gyson.

Cliciwch yma i brynu Steroidau o wefan swyddogol
Steroidau Ar Werth Gogledd Iwerddon

Beth yw Steroidau Anabolig?

Androgenau a steroidau anabolig yn cynnwys y testosterone mewndarddol gwrywaidd hormon rhyw a dihydrotestosterone, ac amryw o asiantaethau eraill sy’n ymddwyn fel hyn asiantau hormonaidd rhyw. Androgenau yn hyrwyddo hyrwyddo nodweddion rhywiol gwrywaidd (megis tyfu o’r llais a hefyd datblygu barf) a hefyd datblygu organau rhyw gwrywaidd. Steroidau anabolig hyrwyddo twf mewn llawer o wahanol fathau eraill o feinweoedd, yn enwedig asgwrn ac mae hefyd yn meinwe cyhyrau. Canlyniadau Anabolig yn yr un modd yn cynnwys gweithgynhyrchu a godwyd o gelloedd coch y gwaed.

Yn feddygol, androgenau a steroidau anabolig yn cael eu defnyddio i drin:

 • oedi oed glasoed mewn bechgyn yn eu harddegau
 • hypogonadism a hefyd dysfunction erectile mewn dynion
 • celloedd canser y fron mewn merched
 • anemia
 • gwanhau esgyrn
 • salwch colli pwysau yn HIV
 • endometriosis
 • broblemau eraill gyda anghydraddoldeb hormon

Gall steroidau anabolig yn cael ei ddarparu drwy bigiad, a dynnwyd gan geg, neu wedi defnyddio ar yr wyneb. Yn yr Unol Daleithiau maent yn cael eu dosbarthu fel Sefydlu III Deunyddiau a Reoleiddir oherwydd y cyfle i effeithiau niweidiol difrifol a hefyd photensial uchel ar gyfer cam-drin.

Cliciwch yma i brynu steroidau o wefan swyddogol
Steroidau Ar Werth Gogledd Iwerddon

A yw Steroidau Anabolig Gwaharddedig mewn Chwaraeon?

Efallai y bydd rhai athletwyr proffesiynol cam-drin steroidau anabolig i ddatblygu meinwe cyhyrau, yn ymestyn dygnwch a hybu effeithlonrwydd. Broceriaid Anabolig yn cael eu gwahardd mewn unrhyw ffordd adegau, yn mewn- ac y tu allan i’r gystadleuaeth yn golegol a hefyd chwaraeon arbenigol ac yn ymddangos ar y ddau Byd Company yr Gwrth Gyffuriau (WADA) yn ogystal â Unol Daleithiau Gwrth Gyffuriau Firm (USADA) Rhestrau Gwaharddedig . Defnydd steroid anabolig yn cael ei cyfyngu yn ychwanegol gan y Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol (IOC) ynghyd â Chymdeithas Collegiate Athletic Gwladol (NCAA).

Steroidau anabolig yn cynnwys pob deilliadau synthetig o testosterone, ar lafar ac chwistrelladwy. Mae achosion o steroidau anabolig yn cynnwys testosteron, methyltestosterone, danazol, a oxandrolone. Steroidau anabolig yn asiantau berfformiad sy’n gwella a hefyd yn gweithredu trwy godi meinwe cyhyrau synthesis protein iach heb lawer o fraster, yn ogystal â phwysau corff corfforol, heb godi màs braster.

Steroidau Ar Werth Gogledd Iwerddon

Beth yw Maint Anghyfreithlon anabolig Steroid Defnydd yn yr Unol Daleithiau?

Defnydd a anghyfreithlon ar y stryd phrynu steroidau anabolig yn beryglus. Gall steroidau anghyfreithlon yn gost campfeydd, yn dangos oddi ar gystadleuwyr, ac hefyd drwy archebu drwy’r post, yn ogystal â phrynwyr a all fod mewn perygl o brynu eitemau diffygiol neu heintio. Yn aml, steroidau anfoesol yn cael eu smyglo i’r dde i mewn i’r Unol Daleithiau o genhedloedd nad oes angen presgripsiwn ar gyfer caffael o steroidau. Gall steroidau hefyd yn cael eu cynhyrchu yn anghyfreithlon o fferyllfeydd Unol Daleithiau neu eu gweithgynhyrchu mewn labordai ystafell gefn. Enwau strydoedd cyffredin sy’n cael eu gwneud yn defnyddio i gyfeirio at steroidau anabolig a allai gynnwys:

 • Sudd
 • Candy clwb iechyd
 • Pumpers
 • Andro
 • Stackers

Gallai Cam-drin o steroidau anabolig ddigwydd mewn unrhyw fath o grŵp oedran, ac eto ystadegau ar eu cam-drin yn heriol i quantitate am nad nifer o astudiaethau ar gamddefnyddio cyffuriau yn cynnwys steroidau. Yn ôl y Sefydliad Cenedlaethol ar Gam-drin Cyffuriau (NIDA), tystiolaeth wyddonol yn dangos y gallai camddefnyddio steroid anabolig ymysg athletwyr yn amrywio rhwng un a 6 y cant. Mae’r Cadw golwg a ariennir gan NIDA o’r Ymchwil yn y dyfodol o 2011 yn dangos bod 0.5% o graders 8fed, 0.9% o’r 10fed, ac mae hefyd yn 1.3% o wrywod o ansawdd 12fed wedi cam-drin steroidau anabolig o leiaf cyn gynted ag yn y flwyddyn cyn cael eu harolygu ; ymhlith menywod, mae’r cyfraddau’n 0.5%, 0.7%, ac mae hefyd yn 0.1%, yn benodol. Fel arfer, gall profion labordy meddyginiaeth yn nodi presenoldeb steroidau anabolig, ac athletwyr proffesiynol mewn chwaraeon ar lefel uwch yn cael eu cadw trac o rheolaidd am gamddefnyddio lawer o feddyginiaethau, sy’n cynnwys steroidau.

Gall atchwanegiadau deietegol steroidal eu trosi i testosteron neu gyfansoddion androgenic eraill yn y corff corfforol. Steroidau dros-y-cownter atchwanegiadau maeth fel androstenedione a tetrahydrogestrinone (THG) eu cynnig yn ddiweddar heb bresgripsiwn drwy siopau bwyd iechyd, fodd bynnag, atchwanegiadau hyn yn anghyfreithlon ar hyn o bryd ar ôl i newidiadau i Ddeddf Rheoli anabolig steroid 2004. dehydroepiandrosterone (DHEA), un ychwanegu maeth mwy steroidal yn dal i gynnig gyfreithlon; serch hynny, mae’n ymddangos ar restr yr Unol Gwrth Gyffuriau Asiantaeth Unedig o froceriaid gwaharddedig ar gyfer y ddau yn- yn ogystal ag y tu allan i’r gystadleuaeth. Adroddiadau credyd ymchwil proffesiynol yn dangos bod cynrychiolwyr hyn yn aneffeithlon neu’n brin o dystiolaeth o effeithiau perfformiad sy’n gwella.

Cliciwch yma i brynu steroidau o wefan swyddogol
Steroidau Ar Werth Gogledd Iwerddon

Yn union beth yw’r Effeithiau Ochr Mwyaf nodweddiadol a all ddigwydd gyda anabolig steroid Ddefnydd?

Mae yna amrywiaeth eang o effeithiau negyddol sylweddol sy’n gysylltiedig â chamddefnyddio o ddefnydd steroid anabolig steroids.4 gallai addasu’r cynhyrchu hormon rheolaidd yn y corff corfforol. Gall y rhan fwyaf o sgîl-effeithiau yn cael eu gwrth-droi os bydd y meddyginiaethau yn cael eu stopio, fodd bynnag mae rhai, megis llais tyfu mewn merched a allai lechu. Mae data ar sgil effeithiau hir-barhaol yn tarddu yn bennaf o enghraifft ffeiliau yn ogystal â nid o rheoli’n dda, sy’n para astudiaethau ymchwil epidemiolegol, a allai fod yn ddibynadwy. Gall effeithiau negyddol nodweddiadol gyda steroidau anabolig yn hoffi:

 • Acne difrifol, croen olewog ac mae hefyd yn gwallt
 • Colli gwallt
 • Cyflwr yr iau, megis tiwmorau iau a hefyd codennau
 • Clefyd yr arennau
 • Broblem ar y galon, megis trawiad ar y galon a hefyd strôc
 • Cyflwr wedi’u newid meddwl, anniddigrwydd, ymosodol gwell, iselder neu hunanddinistriol bosibiliadau
 • Addasiadau mewn colesterol ac amryw o lipidau gwaed eraill
 • Gorbwysedd
 • Gynecomastia (hyrwyddo anghyffredin o chwarennau llaeth mewn dynion sy’n achosi
 • augmentation wal)
 • Crebachu o testicals
 • Azoospermia (absenoldeb sberm yn hylif semenol)
 • Afreoleidd-dra mislif mewn merched
 • Anffrwythlondeb
 • Wyneb gormodol neu wallt corff corfforol, llais pellach mewn menywod
 • Datblygiad crebachlyd a hefyd taldra mewn pobl yn eu harddegau
 • Risg o heintiau firaol neu microbaidd oherwydd ergydion unsterile
Cliciwch yma i brynu steroidau o wefan swyddogol
Steroidau Ar Werth Gogledd Iwerddon

A yw Steroidau Anabolig Caethiwus?

Gall defnyddwyr o steroidau anabolig yn dod i fod yn ddibynnol yn seicolegol ar y cyffuriau yn gorfforol a hefyd, fel y gwelwyd gan arferion-chwilio am gyffuriau, ei flaen defnydd hyd yn oed gyda chanlyniadau anffafriol, ac arwyddion diddyfnu corfforol a symptomau fel cyflwr siglenni meddwl, blinder, aflonyddwch , colli archwaeth, anhwylderau cysgu, llai o ysfa rywiol, yn ogystal â cravings bwyd steroid. Gall diddyfnu difrifol arwain at bryder a hunan-ddinistr ymarferol. Gallai arwyddion iselder yn parhau am tua un flwyddyn ar ôl y defnyddiwr yn stopio cymryd y steroid.

Efallai y bydd angen triniaethau yn ddefnyddiol ac assistances meddyginiaeth ar gyfer dibyniaeth anabolig eithafol. Cyffuriau sydd wedi cael eu defnyddio ar gyfer trin dynnu’n steroid anabolig alluogi’r system hormonaidd i gyd-naturiol i adfer. Meddyginiaethau eraill yn targedu symptomau diddyfnu penodol. Er enghraifft, gall gwrthiselyddion yn cael ei argymell i drin episodau a poenliniarwyr iselder, fel acetaminophen neu Advil, gellid gwneud defnydd o ar gyfer cur pen, yn ogystal â meinwe cyhyrau yn ogystal â anghysuron ar y cyd. Efallai y bydd rhai pobl yn cael hefyd addasiadau ymddygiad.

Cliciwch yma i brynu steroidau o wefan swyddogol
Steroidau Ar Werth Gogledd Iwerddon