Categories
Steroids

Steroidau Yng Nghylchgrawn Chwaraeon

Steroidau Yng Nghylchgrawn Chwaraeon

Steroidau Yn Magazine Chwaraeon

Beth sy’n digwydd i chi drwy geisio dod o hyd gwybodaeth am steroidau yng nghylchgrawn chwaraeon? A ydych yn drysu o adeiladu siâp eich corff i fod yn rhagorol ac mae hefyd yn anhygoel? Yeah, mae nifer o blant wir yn teimlo y gallai gael addas yn ogystal â physique rhagorol yn ogystal â golwg denu menywod. Yeah, mae hynny’n sicr. Serch hynny, sut y gallwch gyrraedd ei? Nawr rydym yn cyflenwi gorau eitem steroidau fel un o’r atebion i gyrraedd y awyddus. Bydd cael siâp corff gwych Mae’n amlwg bod angen rhai mentrau. Maent yn fel cael rhaglen ffitrwydd, mae rhai workouts, bwyd iach mawr, ac hefyd yn ategu’r.

Pa fath o atodiad fudd i chi? Yn sicr, byddwch yn holi am y peth. O ganlyniad, rydym yn darparu’r cychwynnol yn ogystal â chynnyrch steroidau gorau gymwys i gynorthwyo chi. Prynu yn ogystal â chymryd yr atodiad i wirio canlyniad y steroid. Pam y dylech gymryd y steroid fod ein cynnig cwmni yn y wefan hon? Dim ond yn is yn sicr y byddwch yn reroute i gael y cynnyrch gwreiddiol yn y brif wefan, fel y gallwch gael manylion ynghylch steroidau yng nghylchgrawn chwaraeon. Gallwch gymryd yr atodiad ac eitem o steroid sy’n tarddu o gwmni gwreiddiol. Wrth gwrs, erbyn dechrau, mae’n gwarantu y byddwch yn ei yfed yn sylweddol.

Pan fyddwch yn penderfynu i gaffael y manylion mwy wedi’i chwblhau yn ymwneud â steroidau yng nghylchgrawn chwaraeon, yn syml yma ewch i brif wefan y cynnyrch. Trwy ymweld â’r safle swyddogol y rhyngrwyd, byddwch yn cymryd mwy o ddewisiadau amgen, gwybodaeth, a hefyd fanylion. Steroidau, fel un o’r eitem orau iawn ar gyfer atodiad ychwanegol i greu’r corff, bydd yn sicr yn rhoi i chi lawer mwy o fanteision. Yn naturiol, bydd y buddion yn caffael hefyd y cynhyrchion gyda workout a rhai ymdrechion.

Wel, ar ôl adolygu’r cofnod a ddangosir yn wefan hon, gallwch fynd hyd yn oed yn fwy at y safle awdurdodau gorau. Trwy gael hyd yn oed mwy o wybodaeth steroidau yn ogystal â steroidau yn y cylchgrawn chwaraeon o wefan hon, gallech roi hwb i’r gweithredu canlynol. Yn amlwg, bydd yn sicr o gymorth i chi hyd yn oed mwy i gael y bodybuilding gwych a siâp. O ganlyniad, rydym yn diolch nifer cynyddol o o weld ein safle hyn o bryd. Byddwn yn sicr bob amser yn cyflenwi y wybodaeth orau o gynnyrch gwych oddi wrthym.

Cliciwch yma i brynu Steroidau o wefan swyddogol
Steroidau Yng Nghylchgrawn Chwaraeon

Adolygu Steroidau

Steroidau yn cemegau, asiantau hormonaidd fel arfer, bod eich corff yn gwneud yn naturiol. Maent yn cynorthwyo organau eich corff, meinweoedd, yn ogystal â chelloedd gwneud eu gwaith. Mae angen i chi cydbwysedd iach a chytbwys ohonynt i dyfu neu hyd yn oed i wneud plant. Steroidau, gallai un modd disgrifio meddyginiaethau gweithgynhyrchu. Y ddau brif fath yw corticosteroidau yn ogystal â steroidau anabolig androgenig-(neu anabolics yn fyr).

Steroidau yw meddyginiaethau sy’n debyg rhai hormonau corfforol naturiol yn y corff sy’n rheoli ac hefyd rheoli sut mae’r corff yn gweithio ac yn creu. Mae 2 brif gwmnïau o bob-naturiol steroidau – – steroidau anabolig a corticosteroidau. Dyma’r steroidau anabolig sy’n aml yn cael eu camddefnyddio, yn bennaf oherwydd y ffaith eu bod yn debyg i’r hormon gwrywaidd testosteron yn ogystal ag y gallent wella dygnwch a hefyd perfformiad ac ysgogi datblygiad cyhyrau.

Maent yn gwneud defnydd o gan rai bodybuilders, athletwyr proffesiynol a hefyd gweithgareddau chwaraeon eraill pobl oherwydd effeithlonrwydd gwella effeithiau, yn ogystal â chwsmeriaid hyn y gallai bwyta 10-100 gwaith y dogn clinigol. Mae rhai pobl yn fwy fabolaidd yn eu defnyddio i geisio edrych yn llawer mwy deniadol, er gwaethaf peryglu effeithiau andwyol ar eu ymddangosiadau.

Steroidau anabolig gosod yn ôl tua ₤ 20 i 100 tabledi, ond gall cyfraddau amrywio o ardal i ardal.

Cliciwch yma i brynu steroidau o wefan swyddogol
Steroidau Yng Nghylchgrawn Chwaraeon

steroidau anabolig

Maent yn amrywiad a wnaed gan ddyn o destosteron, hormon corfforol rhyw gwrywaidd sy’n helpu adeiladu màs cyhyr mwy. Rydych yn mynd â nhw drwy’r geg neu gael ergyd i mewn i màs cyhyr. Gall gweithiwr meddygol proffesiynol yn argymell nhw yn gyfreithlon os nad yw eich corff corfforol yn gwneud digon o testosteron. Byddai enghraifft yn blant gyda llencyndod ohirio. Meddygon eu hargymell yn yr un modd i ddynion sydd â llai o testosterone ac unigolion sy’n sied màs meinwe gyhyrol oherwydd canser, AIDS, a chyflyrau iechyd amrywiol eraill.

Mae rhai pobl yn cymryd y steroidau anabolig i gynorthwyo datblygu meinweoedd cyhyrau neu i geisio a hefyd yn edrych yn fwy ‘manly’. Mae pobl eraill yn mynd â nhw i wella sut maent yn perfformio yn weithgareddau chwaraeon, megis sbrintio yn ogystal â beicio.

Mae effeithiau allweddol o steroidau anabolig yn cynnwys:

Efallai y byddant yn cynorthwyo gweithgareddau chwaraeon gamers hyfforddi’n galetach ac yn hirach.

Os gymryd ynghyd â trefn ymarfer flinedig, efallai y byddant yn helpu gyda gwaith yn gyflymach iacháu yn ogystal â’r adeilad i fyny o màs cyhyr.

Maent yn gallu gwneud rhai cwsmeriaid yn wir yn teimlo paranoid, yn flin, yn ymosodol neu hyd yn oed yn dreisgar, a gallant achosi cyflwr rhyfeddol o siglenni meddwl.

Gallent o bryd i’w gilydd yn peri newidiadau diangen yn edrych.

Cliciwch yma i brynu steroidau o wefan swyddogol
Steroidau Yng Nghylchgrawn Chwaraeon

mathau o steroidau

Mae gwahanol fathau o steroidau, mae’r rhan fwyaf nad oes ganddynt unrhyw beth beth fel bob amser i’w wneud â thwf cyhyrau màs, stamina, neu effeithlonrwydd chwaraeon. Llawer o steroidau, fel mater o ffaith, niwed a hefyd yn torri i lawr meinwe màs cyhyr (gelwir y rhain yn corticosteroidau). Mae eisoes yn bodoli cannoedd o wahanol fathau o steroidau yn ogystal â chyfansoddion steroid o ran natur, yn ogystal ag y maent bodoli eisoes mewn planhigion, anifeiliaid, pryfed, a hyd yn oed ffyngau.

Steroidau Fel arfer yn digwydd yn cael eu cynhyrchu yng nghelloedd y gwahanol organebau uchod. Mae eisoes yn bodoli gwahanol fathau o steroidau yn y corff dynol, megis: colesterol, Cholecalciferol (Fitamin D), Oestrogen, testosteron, yn ogystal â Cortisol (ymhlith nifer o rai eraill). Fitamin D yn union yr hyn a elwir yn benodol yn secosteroid, sy’n foleciwl steroidal ond mae’n cynnwys modrwy difrodi. Yn y corff dynol, Colesterol yn rhagflaenydd i hyrwyddo pob steroidau arall a gynhyrchir yn y corff. Mae hyn er mwyn honni bod colesterol yn y cyfansoddyn steroidal sylfaenol bod celloedd y corff corfforol yn defnyddio i syntheseiddio holl amrywiol steroidau eraill (Oestrogen, testosteron, Fitamin D, ac ati).

Gelwir y mathau o steroidau sydd â diddordeb mewn yn benodol, rydym yn steroidau anabolig. Yn yr un modd y rhain yn cael eu disgrifio yn briodol steroidau androgenic yr un modd ag y anabolig (fel arfer a dalfyrrir fel AAS). Mae’r anabolig gair yn disgrifio’r broses o feinwe-adeilad neu synthesis gelloedd (yn y sefyllfa hon, celloedd cyhyrau) ac yn cael ei tarddu o’r geiriau Groeg ana sy’n awgrymu i fyny yn ogystal â ballein sy’n golygu i daflu. Mae’r androgenic gair yn cyfeirio at yr effeithiau masculinizing, ac mae hefyd yn deillio o’r Andro geiriau Groeg sy’n golygu gwrywaidd neu manly a geneteg sy’n awgrymu i gynhyrchu.

Mae’r steroid gair yn disgrifio natur steroid y sylwedd, fel y disgrifir yn unig yn ddiweddar uchod. Mae hyn er mwyn dangos bod steroidau anabolig yw steroidau sy’n hyrwyddo strwythur meinwe neu dwf celloedd, ac yn yr achos hwn mae’n cyfeirio’n benodol at gelloedd cyhyrau anabolism. Steroidau androgenig disgrifio steroidau sy’n cynhyrchu nodweddion gwrywaidd. Does dim steroidau anabolig ble mae’r canlyniadau androgenic ac anabolig yn gwbl ar wahân oddi wrth ei gilydd (maent yn cael eu gysylltiedig yn y bôn) a hefyd steroidau anabolig felly yn cael eu disgrifio yn llawn fel steroidau anabolig androgenig (neu steroidau anabolig androgenig) eisoes yn bodoli.

Cliciwch yma i brynu steroidau o wefan swyddogol
Steroidau Yng Nghylchgrawn Chwaraeon

steroidau ar gyfer bodybuilding

Testosteron a hefyd steroidau anabolig (hy fersiynau synthetig o testosteron) o bell un o’r cyffuriau mwyaf poblogaidd ymysg adeiladwyr corff. Mae hynny’n bennaf oherwydd y ffaith eu bod yn hynod effeithiol wrth hyrwyddo twf cyhyrau, oherwydd eu bod yn hytrach syml i gael, nid yn eithaf pricey, ac mae hefyd yn weddol ddiogel (er y gallent gael sgîl-effeithiau o bwys, mae braidd yn annhebygol y byddai unrhyw un o’r bydd yn eu sicr i chi gael gwared yn y tymor byr).

Er mwyn caffael y canlyniadau a ddymunir, adeiladwyr corff fel arfer yn gwneud defnydd o symiau mawr iawn o nifer o wahanol fathau o steroidau anabolig ar yr un pryd. Mae’r rhan fwyaf o adeiladwyr corff yn defnyddio tua 10 neu 100 gwaith y dos cynghori therapiwtig neu radd testosterone ffisiolegol gwryw iach, yn ogystal â defnydd 2 i 4 wahanol steroidau anabolig â’i gilydd.

Gall bodybuilder dawnus gael mewn rhwng 10 a 30 bunnoedd yn ychwanegol (5-15 kg) o bwysau’r corff corfforol ac yn gwneud cynnydd caledwch trawiadol mewn un cylch 2-mis gyda steroidau anabolig. Gall y steroidau wneud hwb cyfaint gwaed cyffredinol yr athletwr proffesiynol gan tua 20%, sy’n achosi ymddangosiad y cyhyrau-pwmp parhaol, gyda vascularity rhagorol o bryd i’w gilydd. Gall y calorïau y mae’r athletwr proffesiynol yn llosgi bob dydd yn cynyddu yn sylweddol drwy gydol cylch, sy’n ei gwneud yn llawer haws iddynt sied fraster yn y corff corfforol dros ben. Adeiladwyr corff Gwell yn aml yn bwyta rhwng 5000 yn ogystal â 8000 o galorïau bob dydd, sydd tua dwy gwaith yn uwch adeiladwyr corff naturiol.

Cliciwch yma i brynu steroidau o wefan swyddogol
Steroidau Yng Nghylchgrawn Chwaraeon

Ble i Brynu Steroidau

Mae’n opsiwn sy’n anarferol iawn yn ogystal â nad oes llawer o lwybrau yn hyn o beth ac eto maent eisoes yn bodoli; gallech gael steroidau dros y cownter yn gyfreithiol ac yn ddiogel. Mae’r cwrs mwyaf amlwg yw adleoli i wlad lle nad yw deddfwriaeth wrth-steroid yn bodoli eisoes, ond nid yw hyn yn wir am y rhan fwyaf o. Ar gyfer y gweddill ohonom, mae adnoddau gwirioneddol y gallem ddewis i brynu oddi wrth sydd wedi’u trwyddedu i farchnata atchwanegiadau hormon anabolig sy’n ddiogel ac yn effeithlon hefyd.

Drwy edrych ar y faner i fyny uchod byddwch yn sicr yn darganfod un o allfeydd trydan hyn yn ogystal ag er nad allai fod gennych y gallu i ddod o hyd i gynhwysydd a $ 10 Dianabol yn union yr hyn y byddwch yn dod o hyd equipments sydd wedi cael eu edrych i mewn, a wnaed mewn sterileiddio awyrgylch sy’n cael yr holl rhinweddau uchel anabolig ydych chi’n chwilio am yn ogystal ag i goroni’r off, maent yn gwneud hynny yn ôl y gyfraith. Ar gyfer y rhai nad ydynt erioed wedi hategu gyda steroidau anabolig cyn, os ydych yn cymryd y llwybr hwn fod yn barod i fod yn synnu. Ar gyfer y rhai sy’n prynu steroidau, fodd bynnag, yn rheolaidd yn gwneud hynny yn anghyfreithlon yn ogystal â eich bod yn blino ar y tensiwn sydd wedi iddo, byddwch hefyd yn sicr yn dod o hyd equipments hyn fod o’r ansawdd uchaf mwyaf anabolig, yn ogystal â darparu heddwch mawr ei angen meddwl yn bendant dymuniad.

Mae llawer iawn o safleoedd ar y rhyngrwyd sy’n gwerthu steroidau, yn caniatáu i ni ei wyneb iddo– steroidau yn gwmni tebyg i eraill. Mae excel busnes yn ogystal â mae cwmnïau drwg sy’n darparu AAS. Y ffaith yw bob amser yn rhywle rhwng, yn enwedig pan fydd yn cynnwys prynu rhywbeth ar y we. Os byddwch yn caffael steroidau gan ddarparwr ag enw da, byddwch yn cael canlyniadau gwych ac hefyd yn cael effaith drawiadol sy’n newid bywydau.

Cliciwch yma i brynu steroidau o wefan swyddogol
Steroidau Yng Nghylchgrawn Chwaraeon